Hallsberg tingshuset

Hallsberg tingshuset

Hallsberg ligger i gamla Kumla härad. Tingshuset stod färdigt 1909 efter ritningar av arkitekten Lars Kellman. Hallsberg blev nu tingsställe för Kumla, Hardemo och Grimstens härader.

Tidigare hade Vretstorp varit tingsplats för för Grimsten (1600-talet –1908), Hardemo (1825-1908), Kumla (1825–1908). Kumlas tingsplats hade innan Vretstorp legat I närheten av Kumla kyrka i Blacksta (1680–1819?). Domstolen fick ökad betydelse då Sundbo härad anslöts 1928 och Edsberga härad anslöts 1948. Tingsplatserna i Askersund och Fjugesta behölls.

Vid tingsrättsreformen 1971 omvandlades domstolen till Hallsbergs tingsrätt. Tingsplatserna i Fjugesta och Askersund lades ned och verksamheten koncentrerades till Hallsberg. Tingsrättens domsaga bestod av Hallsbergs, Askersunds, Laxå och Kumla kommuner

Hallsbergs tingsrätt upplöstes 2001. Domstolens verksamhet överfördes  till Örebro tingsrätt.

 

Halmstads och Tönnersjö härads tingshus

Halmstads & Tönnersjö härads gamla tingshus

Halmstad och Tönnersjö var två härader som ursprungligen hade sina tingställen utanför Halmstad.

Tönnersjö härad hade haft tingshus i bland annat Trönninge och Rönninge, men på 1700-talet flyttade domstolen in i Halmstad.

Halmstads härad hade sitt tingställe i Kvibille till 1889 då häradet byggde ett gemensamt tingshus med Tönnersjö härad på Bredgatan. Detta tingshus invigdes 1891. Huset ritades av Halmstads stasdsarkitekt Sven Gratz.

Halmstad stad hade en egen domstol.

Verksamheten vid häradsrätten bedrevs till tingsrättsreformen då två tingsrätter i södra Halland bildades 1971: Hallands södra tingsrätt, med tingsställe i Laholm och Halmstad samt Halmstads tingsrätt, med tingsplats i Halmstad. 1975 slogs dessa tingsrätter samman till Halmstads tingsrätt.

Denna tingsrätt fick nya lokaler 1978 och samma år upphörde rättens verksamhet i tingshuset på Bredgatan.

Numera är det Socialförvaltningen som verkar i gamla tingshuset.

Hammenhög tingshus

Tingshuset Hammenhög

Tingshuset i Hammenhög är samhällets tredje sedan Skåne blev svenskt och svensk lag började tillämpas från 1683. En första byggnad stod klart 1694. Detta ersattes av en ny byggnad 1753. Det nuvarande byggdes 1881-1885 efter ritningar av Ystads stadsarkitekt Peter Boisen.

Hammenhög var tingsplats för Ingelstads och Järrestads härader. Domsagan utökades med Simrishamn när staden fick landsrätt 1944. Domsagan utökades med Kiviks och Brösarps landskommuner 1967.

Hammenhög förblev tingsplats efter tingsrättsreformen 1971 då Ingelstads och Järrestads häradsrätt ombildades till Ingelstads och Järrestads tingsrätt. 1974 döptes domstolen om till Simrishamns tingsrätt.

Tiden som domstol tog slut 1983 då verksamheten flyttade till Simrishamn. Tingshuet såldes till privatpersoner som fortfarande äger byggnaden.

Jönköping Hovrättstorget

Månen och Venus 190102

Hovrättstorget erbjuder ett flertal sevärdheter som Gamla Rådhuset, Hovrätten och Jönköpings teater. På torget finns konstverket Torgbrunn (1951) av skulptören Sven Lundqvist.

Fram till våren 2012 fanns tingsrätten och förvaltningsrätten vid torget. Dessa domstolar flyttade därefter till Rättscentrum.

Bredvid domstolarnas gamla lokaler ligger Malmborgs konditori.

Jönköping tingshuset

Månen och Venus 190102

1891 slogs tingslagen i Tveta, Vista och Mo häraders domsaga samman till ett tingslag med tingsställe i Jönköping. De tidigare tingsställena i Rogberga, Gränna och Norra Unnaryd upphörde.

Först 1908 stod ett särskilt tingshus klart i hörnet av Kapellgatan och Nygatan. Arkitekt var Lars Kellman.

År 1936 tillkom Gränna stad när rådhusrätten i Gränna lades ner. År 1971 lades större delen av Tveta, Vista och Mo domsaga samman med Jönköpings rådhusrätt till Jönköpings tingsrätt.

Tingsrätten var verksam till 1982 i det gamla tingshuset. Därefter flyttade domstolen till nybyggda lokaler vid Hovrättstorget. År 2012 gick tingsrättens flyttlass vidare till Rättscentrum.

Karlskoga fd tingsrätten

Karlskoga fd tingsrätt

1985 flyttade Karlskoga tingsrätt från torget till nybyggda lokaler väster om busstorget. Närmsta granne blev polishuset. Karlskoga kommun behövde större lokaler och tog över gamla tingsrättens lokaler vid Alfred Nobels torg.

Tingsrätten kunde fortsätta sin verksamhet till 2009 då domsagan och tingsrätten upplöstes och överfördes till Örebro tingsrätt.

Det finns inte mycket hos den moderna arkitekturen som visar att byggnaden har varit en domstolsbyggnad.  På ingångsdörren står det dock ”Karlskoga tingsrätt”.

Numera finns Möckelngymnasiet i lokalerna.

Karlskoga kommunhus

Karlskoga Kommunhuset vid Alfred Nobels torg

Karlskoga blev stad 1940. Detta ledde till nybyggnation av kommunala och andra offentliga byggnader.

Ett kombinerat stadshus och hotell byggdes vid torget. Efter några decennier växte verksamheten och kommunhuset flyttade till två fastigheter på andra sidan Katrinedalsgatan.

Kommunen tog över hörnhuset som tidigare hade varit tingshus och polishus. Dessa verksamheter flyttade till nya byggnader väster om busstorget.

Häradsrätten hade tidigare legat i Tingshusparken, men flyttade till hörnhuset 1945. Karlskoga fick inte rådhusrätt när den blev stad. 1951 skiljdes Karlskoga från Nora domsaga och bildade egen domsaga. 1971 omvandlades häradsrätten till Karlskoga tingsrätt.

Linköping Gamla tingsrätten

Fd tingsrätten Linköping

Byggnaden uppfördes 1972-74 för att lösa lokalproblemen för den nyligen inrättade Linköpings tingsrätt. Tingsrätten hade påbörjat sin verksamhet i rådhusrättens gamla lokaler.

Flera härader hade haft sina tingsställen i Åkerbo härads tingshus på Barnhemsgatan 4. Med tingsrättsreformen upplöstes häradsrätterna och kommunerna inom en domsaga kom att tillhöra en tingsrätt.

Kalla krigets slut och de stora förbandsnedläggningarna i Sverige frigjorde stora ytor för bland annat offentlig verksamhet. Tingsrätten flyttade 2002 ut till en nyrenoverad domstolsbyggnad det gamla regementesområdet Garnisonen.

Simrishamns fd tingsrätt

Månen och Venus 190102

Simrishamn stad övergick till landsrätt 1944 i Ingelstads och Järrestads domsaga. Rådhuset behöll dock sin roll som domstol.

Vid tingsrättsreformen 1971 omvandlades häradsrätten till Ingelstads och Järrestads tingsrätt. Namnet ändrades 1974 till Simrishamns tingsrätt. Domstolen fick 1991 nya lokaler vid Storgatan.

Domstolen verkade här i tio år innan den lades ned 2001 i samband med att Simrishamns tingsrätt upphörde och Simrishamns och Tomelilla kommuner överfördes till Ystads tingsrätt.

Andra myndigheter som Skatteverket har övertagit lokalerna.

Tranås Tingshuset Kulturskolan

Tranås tingshuset

Gamla tingshuset i Tranås ligger vackert vid Svartån. Tingshuset byggdes 1910 som Norra Vedbo härads tingslag som ingick i Norra Vedbo och Södra Vedbos domsaga. Lars Kellman var arkitekt. Innan flytten till Tranås hade tingsplatsen sedan mitten av 1700-talet legat i Hullaryd i nuvarande Aneby kommun.

Domstolen överlevde tingsrättsreformen 1971 och förblev tingsställe i Eksjö tingsrätts domsaga. Tingsstället lades dock ned 1991. Numera är Tranås kulturskola verksam i byggnaden.

Vetlanda museum

Månen och Venus 190102

Vetlanda museum är ett museum framför allt för konst och lokalhistoria. Museet grundades 1970 och finns sedan 1985 i det gamla tingshuset. Tingshuset är från 1938, med ritningar av Karl Karlström och Karl Vilhelm Ottesen.

Vetlanda var tingsställe för Östra härad sedan urminnes tider. De äldsta dokumenterade tingshusen är från 1600-talet. Ett tingshus byggdes 1803 ganska nära kyrkan på Storgatan. Huset revs 1893 och ersattes av ett nytt tingshus på ungefär samma ställe. Det nyaste huset stod som sagt klart 1938. Ett par år tidigare, 1934, hade Östra och Västra Härad slagits samman som Njudungs domsaga med två tingslag. Dessa slogs 1948 samman till ett tingslag. Domsagan blev en del av Eksjö tingsrätts domsaga 1971. Då lade även tingsstället i Sävsjö ner, vilket följdes av tingsstället i Vetlanda ett par år senare.

Bredvid museet i Apoteksparken ligger Hantverksgården, där man kan köpa lokalt tillverkad hemslöjd samt se på olika utställningar. Man kan även hitta Konstföreningen och Riksträdet i Apoteksparken.

Värnamo Kyrkotorget

Månen och Venus 190102

Kyrkotorget i Värnamo är intressant då det fram till mitten av 2000-talet omgärdades av den politiska makten (stadshuset), den andliga makten (kyrkan) och den juridiska makten (tingsrätten). Den sistnämnda har dock lagts ner och rättsfall avgörs numera i Jönköping.

På torget finns ett flertal konstverk och skulpturgrupper av Bror Marklund:
Marknadsbilder, Marknadsgycklare, Mäster Olof

Västervik kommunhus & tingshus

Västerviks kommunhus

Västerviks kommunhus ligger på Fabriksgatan 21 i utkanten av Stadsparken och granne med Sofiaskolan.

Västerviks kommuns förvaltningar fick flytta ut något brådstörtat från den tidigare förvaltningsbyggnaden Nämndhuset när denna dömdes ut av ett antal skäl. I jakten på ett nytt kommunhus blev den nedlagda tingsrätten ett intressant alternativ. Byggnaden utökades med den vita byggnadskroppen och förvaltningarnas kunde flytta in i etapper i början på 2010-talet.

Häradsrätten för Tjusts domsaga stod klar 1959 i väntan på att häradsrätten skulle lämna tingshuset i Gamleby och Västervik stad skulle lämna rådhuset när Västervik förenades med Tjusts domsaga från och med 1960. År 1969 skapades Västerviks domsaga då Sevede och Tunaläns domsaga tingsplats i Vimmerby och Tjusts domsaga slogs samman.

I samband med tingsrättsreformen 1971 omvandlades rätten till Västerviks tingsrätt, vars domsaga innefattade Västerviks och Vimmerby kommuner.

Tingsrätten lades ner 2005 i samband med de stora sammanslagningarna på 00-talet. Vimmerby och Västerviks kommuner fördes över till Kalmar tingsrätts domsaga.