Enköping konsthallen tingshuset

Enköpings konsthall i tingshuset

Enköpings konsthall, som drivs av Enköpings konstförening, finns i gamla tingshuset. Byggnaden ritades troligen av Emil Langlet och stod färdigt 1895. Den ersatte en äldre […]

Enköping polishus fd rättscentrum

Månen och Venus 190102

Rättscentrum i Enköping invigdes 1981. Hit samlades ett antal myndigheter som Enköpings tingsrätt, polisen, åklagarmyndigheten, kronofogdemyndigheten samt Lokala skattemyndigheten. Tingsrätten hade tidigare funnits i gamla […]

Eskilstuna tingshuset

Eskilstuna tingshuset

Ett nytt tingshus med ritningar av Axel Kumlien för det sedan 1881 gemensamma tingslaget för Öster- och Västerrekarne härader stod 1886 klart på Kyrkogatan 3 […]

Hallsberg tingshuset

Hallsberg tingshuset

Hallsberg ligger i gamla Kumla härad. Tingshuset stod färdigt 1909 efter ritningar av arkitekten Lars Kellman. Hallsberg blev nu tingsställe för Kumla, Hardemo och Grimstens […]

Halmstads och Tönnersjö härads tingshus

Halmstads & Tönnersjö härads gamla tingshus

Halmstad och Tönnersjö var två härader som ursprungligen hade sina tingställen utanför Halmstad. Tönnersjö härad hade haft tingshus i bland annat Trönninge och Rönninge, men […]

Hammenhög tingshus

Tingshuset Hammenhög

Tingshuset i Hammenhög är samhällets tredje sedan Skåne blev svenskt och svensk lag började tillämpas från 1683. En första byggnad stod klart 1694. Detta ersattes […]

Jönköping Hovrättstorget

Månen och Venus 190102

Hovrättstorget erbjuder ett flertal sevärdheter som Gamla Rådhuset, Hovrätten och Jönköpings teater. På torget finns konstverket Torgbrunn (1951) av skulptören Sven Lundqvist. Fram till våren 2012 fanns tingsrätten […]

Jönköping tingshuset

Månen och Venus 190102

1891 slogs tingslagen i Tveta, Vista och Mo häraders domsaga samman till ett tingslag med tingsställe i Jönköping. De tidigare tingsställena i Rogberga, Gränna och […]

Karlskoga fd tingsrätten

Karlskoga fd tingsrätt

1985 flyttade Karlskoga tingsrätt från torget till nybyggda lokaler väster om busstorget. Närmsta granne blev polishuset. Karlskoga kommun behövde större lokaler och tog över gamla […]

Karlskoga kommunhus

Karlskoga Kommunhuset vid Alfred Nobels torg

Karlskoga blev stad 1940. Detta ledde till nybyggnation av kommunala och andra offentliga byggnader. Ett kombinerat stadshus och hotell byggdes vid torget. Efter några decennier […]

Linköping Gamla tingsrätten

Fd tingsrätten Linköping

Byggnaden uppfördes 1972-74 för att lösa lokalproblemen för den nyligen inrättade Linköpings tingsrätt. Tingsrätten hade påbörjat sin verksamhet i rådhusrättens gamla lokaler. Flera härader hade […]

Sala Hotell Tinget

Hotell Tinget Sala

Hotell Tinget är verksamt i en byggnad som ursprungligen uppfördes som tingshus 1960. Huset ritades av stadsarkitekten Sven Jonsson (1909-1996). Detta år överfördes Sala stad […]

Simrishamns fd tingsrätt

Månen och Venus 190102

Simrishamn stad övergick till landsrätt 1944 i Ingelstads och Järrestads domsaga. Rådhuset behöll dock sin roll som domstol. Vid tingsrättsreformen 1971 omvandlades häradsrätten till Ingelstads […]

Tranås Tingshuset Kulturskolan

Tranås tingshuset

Gamla tingshuset i Tranås ligger vackert vid Svartån. Tingshuset byggdes 1910 som Norra Vedbo härads tingslag som ingick i Norra Vedbo och Södra Vedbos domsaga. […]

Vetlanda museum

Månen och Venus 190102

Vetlanda museum är ett museum framför allt för konst och lokalhistoria. Museet grundades 1970 och finns sedan 1985 i det gamla tingshuset. Tingshuset är från […]

Värnamo Kyrkotorget

Månen och Venus 190102

Kyrkotorget i Värnamo är intressant då det fram till mitten av 2000-talet omgärdades av den politiska makten (stadshuset), den andliga makten (kyrkan) och den juridiska […]

Västervik kommunhus & tingshus

Västerviks kommunhus

Västerviks kommunhus ligger på Fabriksgatan 21 i utkanten av Stadsparken och granne med Sofiaskolan. Västerviks kommuns förvaltningar fick flytta ut något brådstörtat från den tidigare […]