Jönköping Rådhusparken

Månen och Venus 190102

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes 1914. I […]

Linköping rådhuset

Linköping Rådhuset vid Stora torget

Rådhusbyggnaden vid Stora torget stod färdig 1799 och inköptes av staden som därefter bland annat inrättade domstolslokaler. Staden hade varit husvill efter att det tidigare […]

Mariefred rådhuset

Mariefred rådhuset

Mariefred fick stadsrättigheter och rådhusrätt 1605. Nuvarande rådhuset byggdes under åren 1783-1785. Byggnaden verkade som rådhus tilll 1948 då Mariefred likt några år tidigare Strängnäs […]

Norrköping rådhuset

Norrköpings rådhus | By Sakletare - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4032811

Norrköpings nuvarande rådhus står på samma plats som det tidigare rådhuset som byggdes upp efter ryska trupper bränt ner Norrköping 1719. Gamla rådhuset revs 1906. […]

Nässjö stadshus

Nässjö stadshus

Stadshuset, som ritades arkitektfirman av Ewe & Melin från Malmö, har sedan det byggdes 1913-1914 innehållit många olika verksamheter. Från början fanns både restaurang och […]

Sala rådhus & kommunhus

Sala rådhus & kommunhus

I Sala finns stadens kommunhus vid Stora torget i två sammanbyggda byggnader. Till vänster det röda rådhuset som byggdes under åren 1778–1783. Till höger en […]

Simrishamn rådhuset

Simrishamns rådhus

Simrishamn har troligen haft stadsrättigheter sedan 1200-talet. Staden hade rådhusrätt till 1944 då staden överfördes till landsrätt med Ingelstads och Järrestads domsaga. Häradsrätten flyttade in […]

Strängnäs rådhuset & Rådhustorget

Rådhuset Strängnäs

Stora delar av Strängnäs brann ner vid stadsbranden 1871, däribland rådhuset. Ett nytt rådhus byggdes upp 1876 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Rådhuset förlorade […]