Bräkne-Hoby tingshuset och Arkivcentrum

Bräkne-Hoby tingsgården

Bräkne-Hoby har varit tingsplats för Bräkne härad sedan urminnes tider. Denna tradition bröts när tingshuset brann ner 1782. Då beslöts det att tillsammans med Lister […]

Degeberga tingshuset

Tingshuset och Tingstorget Degerberga

Gärds och Albo häraders gamla tingshus ligger vid Tingstorget i Degeberga. Byggnaden stod klar 1892 efter ritningar av Svante Svenson. Albo härads tingshus hade tidigare […]

Eksjö tingsrätt

Eksjö var länge tingsplats både för Eksjö stad och det omkringliggande Södra Vedbo härad. Häradet hade haft tingsplats i Eksjö, men det var först 1875 […]

Enköping konsthallen tingshuset

Enköpings konsthall i tingshuset

Enköpings konsthall, som drivs av Enköpings konstförening, finns i gamla tingshuset. Byggnaden ritades troligen av Emil Langlet och stod färdigt 1895. Den ersatte en äldre […]

Eskilstuna tingshuset

Eskilstuna tingshuset

Ett nytt tingshus med ritningar av Axel Kumlien för det sedan 1881 gemensamma tingslaget för Öster- och Västerrekarne härader stod 1886 klart på Kyrkogatan 3 […]

Fjälkinge tingshus

Fjälkinge tingshus

Villands härads tingshus stod klart 1770. Byggnaden utökades med en andra våning 1867. Fånghuset av gråsten stod klar 1799. Fånghuset påbyggdes med en våning i […]

Hallsberg tingshuset

Hallsberg tingshuset

Hallsberg ligger i gamla Kumla härad. Tingshuset stod färdigt 1909 efter ritningar av arkitekten Lars Kellman. Hallsberg blev nu tingsställe för Kumla, Hardemo och Grimstens […]

Halmstads och Tönnersjö härads tingshus

Halmstads & Tönnersjö härads gamla tingshus

Halmstad och Tönnersjö var två härader som ursprungligen hade sina tingställen utanför Halmstad. Tönnersjö härad hade haft tingshus i bland annat Trönninge och Rönninge, men […]

Hammenhög tingshus

Tingshuset Hammenhög

Tingshuset i Hammenhög är samhällets tredje sedan Skåne blev svenskt och svensk lag började tillämpas från 1683. En första byggnad stod klart 1694. Detta ersattes […]

Heby kommunhus tingshuset

Heby kommunhus tingshuset

Hebys kommunhus finns i det gamla tingshuset som invigdes 1888. Huset byggdes som tingsplats för häraderna (Simtuna, Torstuna,Våla, Övertjurbo) i Östra Västmanlands domsaga. Kring byggnaden […]

Högsby kommunhus gamla tingshuset

Högsby kommunhus

Högsby är ingen stor ort och Högsby kommun är ingen stor kommun – men kommunhuset är en mäktig byggnad. Huset uppfördes ursprungligen som tingshus 1917 […]

Hörby museum gamla tingshuset

Hörby museum & tingshus

Hörby museum ligger inrymt i det gamla tingshuset. Detta tingshus ersatte ett äldre tingshus från 1697 vid Gamla torg. Tingshuset brann i början på 1880-talet. […]

Jönköping tingshuset

Månen och Venus 190102

1891 slogs tingslagen i Tveta, Vista och Mo häraders domsaga samman till ett tingslag med tingsställe i Jönköping. De tidigare tingsställena i Rogberga, Gränna och […]

Karlskoga kommunhus

Karlskoga Kommunhuset vid Alfred Nobels torg

Karlskoga blev stad 1940. Detta ledde till nybyggnation av kommunala och andra offentliga byggnader. Ett kombinerat stadshus och hotell byggdes vid torget. Efter några decennier […]

Kristianstads tingsrätt

Kristianstads tingsrätt

Kristianstads tingsrätt uppfördes ursprungligen 1952 som tingshus för Albo, Gärds och Villands härader. Häradernas vapen finns ännu kvar på tingsrättens fasad. Tidigare hade Albos och […]

Nora kommunhus tingshuset

Nora tingshus-kommunhus

I Nora har kommunen flyttat in i det stora tingshuset. Huset fungerar som kommunens ledningscentral. Nora fick stadsrättigheter 1643 och rådhuset fungerade som stadens domstol […]

Norrköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Tingsrätten i Norrköping har gradvis växt fram från tingshuset på hörnet Olai kyrkogata och Södra Promenaden. Tingshuset byggdes 1902-1904 efter ritningar av Isac Gustaf Classon. […]

Sala Hotell Tinget

Hotell Tinget Sala

Hotell Tinget är verksamt i en byggnad som ursprungligen uppfördes som tingshus 1960. Huset ritades av stadsarkitekten Sven Jonsson (1909-1996). Detta år överfördes Sala stad […]