Bryggaren & Spötorget, Västervik

Bryggaren Västervik

En viktig del av Västerviks kulturliv som stadsbiblioteket och visarkivet finns samlat i huskomplexet Bryggaren. Tidigare låg det ett bryggeri vid det då trekantiga torget. 

Bryggeriet revs 1962 och i dess ställe kom Bryggaren, som ursprungligen även var ett Folkets hus. Kommunen tog över teater- och konferensverksamheten 1997. Riksteatern framför sina föreställningar på Bryggaren.

Bräkne-Hoby tingshuset och Arkivcentrum

Bräkne-Hoby tingsgården

Bräkne-Hoby har varit tingsplats för Bräkne härad sedan urminnes tider. Denna tradition bröts när tingshuset brann ner 1782. Då beslöts det att tillsammans med Lister härad bygga ett gemensamt tingshus i Karlshamn. Detta projekt varade endast i tio år, då huset i Karlshamn brann upp 1792. Häraderna beslöt sig för att bygga separata tingshus.

Det dröjde ända till 1802 innan ett nytt tingshus stod klart i Hoby. Under mellantiden var domstolen verksam i Hobys gästgivaregård. Gården hade brunnit ned samtidigt som tingshuset 1782, men ett nytt värdshus hade byggts upp strax efteråt.

Tingshuset byggdes slutligen upp som en tingsgård där häradshövdingen även kunde bedriva jordbruk på ägorna.

Domstolens verksamhet upphörde 1949 då tingsstället flyttade till rådhuset i Karlshamn och drygt ett decennium senare till ett nybyggt tingshus.

Blekinge bildningsförbund flyttade in i lokalerna 1956. Under de följande decennierna bedrevs en omfattande kulturverksamhet med bland annat föreställningar och konserter. Bildningsförbundet lämnade lokalerna 2001. Ronneby kommun köpte tingsgården från landstinget 2008. Byggnaderna omvandlades till dagisverksamhet.

Beslutet att omvandla lokalerna till ett daghem påverkade en annan plan för tingsgården om att samordna olika arkiv i Blekinge. Blekingearkivet fanns sedan tidigare i en separat byggnad. Arkivsamordningsplanerna kunde dock genomföras genom ett nybygge av Arkivcentrum på 2010-talet. Det nya arkivcentrumet invigdes 2015.

Framför tingsgården står en milsten.

Stadsarkivet Liljeholmskajen

Stadsarkivet Liljeholmen

Stockholms stadsarkivs samlingar växer och gamla arkivet räckte inte längre till. Arkivet började leta efter nya lokaler och det visade sig att Vin & Sprits gamla bergrum i Årstadal/ Liljeholmskajen skulle passa perfekt för arkivets bebyggelsehistoriska samlingar.

Vin & Sprit byggde sitt stora lager för vin i ett jättelikt lager i ett bergrum vid Årstabron som stod färdig i mitten av 1950-talet. Hit transporterade företagets tre tankfartyg som M/S Vinia vin för tappning i byggnadskomplexet.

I samband med Sveriges EU-inträde förlorade Vin & Sprit sitt alkoholmonopol och verksamheten lades ner i mitten av 1990-talet. Området köptes av byggbolaget NCC som till stor del genomfört det stora omvandlimgsprojektet av Liljeholmskajens industrier till bostadsområde.

Stadsarkivet disponerar inte hela bergrummet för alkoholdrycksförvaring, utan delar av bergrummet har byggts om till garage.

Arkivet på Sjöviksvägen 126 öppnas i april 2019.