Bryggaren & Spötorget, Västervik

Bryggaren Västervik

En viktig del av Västerviks kulturliv som stadsbiblioteket och visarkivet finns samlat i huskomplexet Bryggaren. Tidigare låg det ett bryggeri vid det då trekantiga torget. 

Bryggeriet revs 1962 och i dess ställe kom Bryggaren, som ursprungligen även var ett Folkets hus. Kommunen tog över teater- och konferensverksamheten 1997. Riksteatern framför sina föreställningar på Bryggaren.

Bräknebygdens kulturhus

Bräknebygdens kulturhus

Bräknebygdens kulturhus byggdes ursprungligen som kommunalhus för Bräkne-Hoby landskommun 1910. I huset fanns även telegraf och sparbank.

Telegraf och bankkontor har förlorat sin betydelse till internet och mobiltelefoner. Bräkne-Hoby upphörde som självständig kommun redan 1967. Senare fanns skolkontor och bibliotek i huset.

2014 fick biblioteket maka lite på sig då Bräknebygdens kulturhus skapades på initiativ av föreningen Bygd i samverkan. I kulturhuset finns även plats för utställningar och andra organisationer. I huset finns en mindre avdelning med turisminformation.

Götene Centrumhuset

Götene Centrumhuset

Centrumhuset stod klart 1974 och det kunde därmed under våren 2014 fira 40 år i kommuninvånarnas tjänst.

Byggnaden ritades av arkitekten Hans-Erland Heineman (1919-2003). Han var känd för de storslagna byggnaderna Kulturhuset och Billingehus i Skövde. I dessa byggnader hade han samlat kultur- respektive friluftsverksamheter under ett tak. I Götene var visionen att samla stora delar av de offentliga verksamheterna.

Olika verksamheter har kommit och gått, men fortfarande var det en ansenlig mängd aktiviteter som bedrevs i Centrumhuset våren 2015:

Arbetsförmedlingen (obemannad)
Apotek
Bibliotek
Biograf
Budget-och skuldrådgivning
Café
Konsumentvägledning
Medborgarkontor
Museum
Nyföretagarcentrum
Polis
Socialtjänst
Vårdcentral
Överförmyndare

Museet drivs av Götene Fornminnes- och Hembygdsförening. Under år 2018 påbörjades en renovering av museet som sträckte sig in i 2019. För den hembygdsintresserade driver föreningen även hembygdsparken Götene fornpark.

Biografen Göta Lejon drivs sedan 2003 av en ideell förening. I anslutning till biblioteket och caféet finns ett konstrum för utställningsverksamhet. Det finns ingen renodlad turistbyrå i Götene, men det ryms en liten turistinformation i biblioteket.

I anslutning till Centrumhuset ligger parken Solbacken.

Jönköping University högskolebiblioteket

Månen och Venus 190102

Högskolebiblioteket byggdes 1995-1996 tilsammans med andra delar av Högskolan i Jönköping.

Delar av biblioteket var ursprungligen Jönköpings mekaniska werkstads gjuterilokaler. Den långa tegelbyggnaden från 1914 ritades av Magnus Steendorff. På högskolebyggnaden finns en plakett om verkstadsområdet.

Vid ingången till biblioteket står en byst av Dag Hammarskjöld.

Osby bibliotek

Osby bibliotek

Osby bibliotek och konsthall ligger på Östra Järnvägsgatan 16.

Bibliotek ingår i ett samarbete med omkring 35 andra folkbibliotek i Skåne Nordost (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra Göinge). Samarbetet betecknas SNOKA (Skåne NordOst KAtalogen)

På biblioteket finns Göingerummet som ”innehåller ett stort utbud av böcker med lokal anknytning.”

Osbys konsthall finns i samma lokaler som biblioteket.

Simrishamn Kulturhuset Valfisken

Simrishamn Kulturhuset Valfisken

En besökare finner biblioteket tillsammans med ett galleri i Kulturhuset Valfisken, som fått namn efter kvarteret det ligger i. Kvarteret ligger längs Järnvägsgatan och ingången till kulturhuset ligger mittemot järnvägsstationen.

Tidigare låg här Simrishamns största industri AB Ehrnberg & Sons Läderfabrik. Läderfabriken grundades redan 1808 och var verksam till 1976.

Biblioteket fanns i lokaler som blev för små och opraktiska redan på 60-talet. En långvarig process sattes igång med att biblioteket och kulturhuset kunde invigas 1990. Den gamla fabriken revs 1988 för att ge plats åt den nya bebyggelsen; det enda som finns kvar är en gavel.

Sävsjö stadsbibliotek & turistbyrå

Månen och Venus 190102

Sävsjö stadsbibliotek ligger längs Storgatan, men har adressen Östra Järnvägsgatan 16 A. Biblioteket ligger i ett hus från 1978. Detta hus ersatte det sk Hammargrenska huset där biblioteket varit verksamt sedan 1965.

Tittar man noggrant på husets fasad kan man se att det står Hörbergsalen. Denna sal fanns då huset invigdes, men vid en renovering 1996 gjordes salen om till arbetsutrymmen för bibliotekets personal.

Biblioteket ligger bredvid järnvägen, ett stenkast från stationen. Från biblioteket leder en trappa ner till Tunneltorget och därifrån vidare till Stora torget.

Turistbyrån har huserat på olika platser de senaste åren. Först fanns den i en lokal i fd Stadshotellet, därefter i fd Pressbyråns byggnad mellan Stora torget och järnvägen. De senaste åren har den legat i biblioteket med adressen Storgatan 4.

Tomelilla kulturhus

Tomelilla kulturhus

När Tomelilla köping på 1960-talet beslöt sig för att bygga ett nytt bibliotek fick kommunen statliga medel för att även bygga en anslutande konsthall. Huset på Centralgatan 13 stod klart 1965. Arkitekter var Jan Löfqvist och Kurt Hultin.

Kulturhusets verksamhet har utökats efter hand med Bildkonstskolan 1989 och Jazzarkivet 1997.

År 2007 blev det dags för en renovering. Kulturhuset renoverades i samarbete med NP-arkitekter och kunde återinvigas 2008.

Tidigare fanns även en turistbyrå i kulturhuset. Numera har den ersatts av en InfoPoint (enklare form av turistinformation).