Eksjö stadsbibliotek

Eksjö stadsbibliotek är både ett folkbibliotek och skolbibliotek. Byggnaden binder samman I 12:s gamla kasernområde med Östanåskolan. 2015 fyllde stadsbiblioteket 100 år!

Harlösa station

Harlösa station från Harlösa park.

Harlösa station invigdes 1906, efter ritningar av Einar Sahlén, när samhället kopplades samman med det skånska järnvägsnätet med Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnväg (LKSJ) samt Lund-Revinge Järnväg (LReJ). …

Jönköpings stadsbibliotek

Månen och Venus 190102

Stadsbiblioteket ligger i en byggnad från 1969, som är ritad av Jan Wallinder. På fasaden finns ett minnestavla över Dag Hammarskjöld.