Himmelstalunds hällristningar

Himmelstalunds hällristningar

Himmelstalunds hällristningsområdet består av omkring 1700 olika ristningar från bronsåldern. Hällarna har tidigare varit bebyggda av bland annat bondgårdar och andra verksamheter, men nuförtiden ligger hällarna lättillgängligt för turister och andra besökare.

För att underlätta besöken, men även för att skydda området finns olika typer av gångar som leder till och mellan hällarna.