Bromölla Tians gård

Bromölla Tians gård

Tians gård är en hembygdsgård som ligger i närheten av Bromölla station. Gården är ursprungligen från 1700-talet och den flyttades till sin nuvarande plats 1849.

Gården köptes 1940 av Iföverken för att säkra mark för eventuell expansion av fabriksverksamheten. På 1950-talet bildades en stiftelse och gården fick sitt nuvarande namn. Sedan 1994 drivs Tians gård av Ivetofta hembygdsförening i samarbete med kommunen och Tunnbyringens Folkdanslag.

Från början var gården kringbyggd, men numera finns endast två av längorna kvar. I den ena längan finns ett hembygdsmuseum.

Ivetofta hembygdsförening har även verksamhet i tre av Brukshusen i Bromölla.

Tomelilla Byagården

Tomelilla Byagården

Byagården är den enda återstående av de sju gårdar som utgjorde Tomelilla när järnvägen kom till byn. Den äldsta byggnaden i den kringbyggda bondgården är från tidigt 1800-tal.

Byagården var i dåligt skick när den för gården bildade hembygdsföreningen tog sig an att rädda fastigheten. Föreningen Tomelilla byagård kunde köpa gården 1926 från ägaren Per Jönsson. Sedan dess har föreningen vårdat gården ömt medan bygden runt omkring har förändrats till oigenkännlighet.

Resepraktikan fick en mycket gedigen rundvisning under sitt besök. Särskilt intressant var berättelsen om hur innergårdens lutning gjorde att vid regnväder spolades gårdsplanen ren och vattnet rann ut genom porten.

Gårdens ugn förevisades. Den skulle värmas upp till bakning lagom till höstmarknaden i september. Tyvärr har Resepraktikan inte varit i trakterna under marknadshelgen så det har inte getts möjlighet att provsmaka en nygräddad limpa än.