Götene Centrumhuset

Götene Centrumhuset

Centrumhuset stod klart 1974 och det kunde därmed under våren 2014 fira 40 år i kommuninvånarnas tjänst.

Byggnaden ritades av arkitekten Hans-Erland Heineman (1919-2003). Han var känd för de storslagna byggnaderna Kulturhuset och Billingehus i Skövde. I dessa byggnader hade han samlat kultur- respektive friluftsverksamheter under ett tak. I Götene var visionen att samla stora delar av de offentliga verksamheterna.

Olika verksamheter har kommit och gått, men fortfarande var det en ansenlig mängd aktiviteter som bedrevs i Centrumhuset våren 2015:

Arbetsförmedlingen (obemannad)
Apotek
Bibliotek
Biograf
Budget-och skuldrådgivning
Café
Konsumentvägledning
Medborgarkontor
Museum
Nyföretagarcentrum
Polis
Socialtjänst
Vårdcentral
Överförmyndare

Museet drivs av Götene Fornminnes- och Hembygdsförening. Under år 2018 påbörjades en renovering av museet som sträckte sig in i 2019. För den hembygdsintresserade driver föreningen även hembygdsparken Götene fornpark.

Biografen Göta Lejon drivs sedan 2003 av en ideell förening. I anslutning till biblioteket och caféet finns ett konstrum för utställningsverksamhet. Det finns ingen renodlad turistbyrå i Götene, men det ryms en liten turistinformation i biblioteket.

I anslutning till Centrumhuset ligger parken Solbacken.

Magnisa stuga, Vaggeryds museum

Vaggeryd museum

Vaggeryds äldsta hus, som var byggt på 1880-talet, hotades av rivning i början på 1990-talet. För att rädda huset bildades Waggeryds museiförening 1995. Huset flyttades över gatan till sin nuvarande plats vid Stationsgatan. Waggeryds museum är öppet för allmänheten på lördagarna.

Utanför museet står en cykeldressin. Stugan är granne med järnvägsstationen.

Tranås hembygdspark

Tranås hembygdspark

Hembygdsparken ligger i Ekbergsparkens naturreservat i södra Tranås. De gamla byggnaderna tillhör Holavedens hembygdsförening som grundades 1923.

Hembygdsföreningen har ett hembygdsmuseum i en parstuga från 1700-talet. I ett större hus på området drivs ett sommarkafé.

Det finns även ett STF-vandrarhem med verksamhet i två byggnader i hembygdsparken.

Utö gruvor och Utö gruv-och hembygdsmuseum

Gruv- och hembygdsmuseum

På norra Utö finns Sveriges troligen äldsta järnmalmsgruvor. Redan på 1100-talet kan det ha brutits malm på ön. Säkra uppgifter finns från 1540-talet om gruvdrift på Trema bys ägor och från 1600-talet utökades verksamheten när nya fyndigheter gjordes. Enligt en skrift från 1624 fanns det nio gruvor varav de djupaste nådde 16-17 meters djup. Finngruvan och Långgruvan togs upp och under några år bröts också silveraktig blyglans.

De privatägda gruvorna drogs in till kronan 1684 och arrenderades ut. Under rysshärjningarna 1719 brändes all bebyggelse på ön och gruvorna förstördes. Snart kom verksamheten i gång igen och mellan åren 1750-1850 kulminerade gruvdriften. Malmen fraktades till hamnen och bearbetades vid olika masugnar först på Ornö men senare även längre bort, man fraktade utömalm ända till Finland.

Utö Gruvbolag, ett konsortium av 19 järnbruk,  bildades 1804 och de köpte upp hela Utö med gårdar och allt. Planer på att bryta bly, zink och uran på norra delen av ön utarbetades på 1940-talet, men Ställbergs Gruv AB som var den dåvarande ägaren sålde området till Skärgårdsstiftelsen 1973, som bildade ett naturreservat av området.

Järnalmsådrorna finns mitt på ön. Bra informationsskyltar finns intill stigen som går mellan den långsmala Långgruvan och det största öppna vattenfyllda schaktet är den 215 meter djupa Nyköpingsgruvan.

Det lilla gruvmuseet delar före detta Spruthuset med hembygdsgårdens utställning. Här berättas det om livet på ön för gruvarbetarna, bönderna och fiskarna. I gruvdelens utställning finns stuffer av nästan alla mineraler som har hittats på ön.