Apladalen Värnamo

Månen och Venus 190102

Hembygdsparken Apladalen är känd från Apladalsvisan samt för betongskulpturgruppen gjord av Harry Weidmann. Berättelsen om Per och Kersti förevigades i Carl Snoilskys dikt På Värnamo marknad.

Betong är känsligt för kyla och fukt och skulpturgruppen hålls inomhus under vinterhalvåret. Figurerna var därmed inte på plats när Resepraktikan besökte parken en tidig vårdag.

Det fanns en informationstavla på platsen, där man kunde läsa om Per och Kersti.


Götene fornpark

Götene fornparken

Götene fornpark invigdes 1951. I parken som ligger längs Skogsvägen finns ett antal värdefulla byggnader som fraktats till platsen från den omkringliggande bygden.

I parken finns en minnessten som restes år 1900 till minne av lantbrukaren Carl Johansson (ofta ansedd som det moderna Götenes grundare):

”År 1900 restes denna sten som en gärd af tacksamhet åt Lantbrukaren Carl Johansson i Heldesborg för det stora och vackra arbete han nedlagt för Göteneds Stationssamhälle af Wänner från Götened och angränsande socknar.”

Parken sköts av Götene Fornminnes- och Hembygdsförening. Föreningen driver även ett museum som finns i källaren i Centrumhuset.

Sävsjö hembygdsparken

Månen och Venus 190102

Hembygdsparken, tidigare Fornminnesparken, ramas in av Hembygdsvägen, Djurgårdsgatan och Östra Parkgatan. I parken finns bland annat ett antal byggnader från Sävsjö stad och närliggande socknar. Det finns även en gammal milsten på området.

I parken hålls årligen traditionellt midsommarfirande.

Parken drivs av Sävsjö Hembygdsförening. På föreningens gamla hemsida finns en informativ dokumentation av byggnaderna i parken.

Tranås hembygdspark

Tranås hembygdspark

Hembygdsparken ligger i Ekbergsparkens naturreservat i södra Tranås. De gamla byggnaderna tillhör Holavedens hembygdsförening som grundades 1923.

Hembygdsföreningen har ett hembygdsmuseum i en parstuga från 1700-talet. I ett större hus på området drivs ett sommarkafé.

Det finns även ett STF-vandrarhem med verksamhet i två byggnader i hembygdsparken.

Vetlanda Forngården

Månen och Venus 190102

Forngården öppnades 1936 efter att Hembygdsföreningen Njudung fått marken från kommunen. Till parken flyttades ett par hus som stått i en hembygdspark i Västra Folkparken.

På området finns Vetlanda skolmuseum som invigdes 1992. Skolhuset var då nybyggt men enligt gamla ritningar.

Här finns även en minnesten från Gustav VI Adolfs Eriksgata samt en av planeterna i Vetlandas modell av solsystemet,

På sommaren anordnas allsångskvällar. På sommaren håller även sommarcaféet och minigolfen öppet.