Jönköping Munksjö bruksmuseum

Månen och Venus 190102

Museet ligger på pappersbrukets område vid Munksjöplan. Museets utställning handlar till stor del om företagets och dess legendariske ägare Knut Ottonin Ljungqvists (1836-1896) historia