Unos torn Västervik

Unos torn Västervik

Uno Malmberg (1909-91) var en tandläkare från Gamleby som donerade 500 000 kronor i sitt testamente till Kulbackens museum och Västerviks museum med villkoret att det byggdes ett utsiktstorn på Kulbacken för pengarna.

Arkitekten Tommy Lyberg (som även ritade museets tillbyggnader) skapade ett kostnadseffektivt torn av brunnsringar – ett utsiktsfyrtorn. På Valborgsmässoafton 1997 invigde Unos systerson Magnus Härenstam tornet.

1998 skänkte Olle Blomberg 150 000 för att höja tornet med ytterligare 2 brunnsringar. Tornet blev med tillbyggnaden 18 meter högt och utsiktsplattformen är 34 meter över havet. Spiraltrappan består av 98 trappsteg. Olle fick sitt namn inhugget i tornet.

Från tornet har man en fantastisk utsikt över staden med omgivningar.

Vänersborg Brandkanonerna

Brandkanonerna Vänersborg

Nästan hela Vänersborg brann ner under den ödesdigra branden 1834. Stadens ledning beslöt sig för att se till att en sådan katastrof inte skulle upprepas.

Den ursprungliga rätlinjiga stadsplanen behölls, men stadens central stråk – nutidens Kulturaxeln mellan residenset, kyrkan och museet – breddades för att dela staden i två huvuddelar. Brandväsendet organiserades om och staden införskaffade ett par så kallade brandkanoner, som avfyrades vid brand.

Tyvärr var kanonerna klena och var svåra att höra på avstånd. Skeppsredaren Carl Johan Andersson (1815-1887) donerade 1854 de nuvarande, kraftfullare kanonerna. Senast de användes för att  påkalla uppmärksamhet om en pågående brand var 1917, då det började brinna i elementarläroverkets gymnastiksal.