Broby hembygdspark

Broby hembygdspark

Broby hembygdsmuseum öppnade 1921. Parken som ligger längs Helge å drivs av Göinge hembygdsförening, som grundades 1918. Parken är stor och innehåller ett flertal historiska […]

Broby idrottsplats

Broby idrottsplats

Broby idrottsplats/ Brobyvallen är hemmaplan för Broby IF som bildades 1926. Innanför entrén till idrottsplatsen har föreningen en minnessten där föreningens födelseår finns inristat. Vidare […]

Degeberga hembygdspark

Degeberga hembygdspark

Gärds Härads hembygdsförening grundades 1935. Att föreningens hembygdspark hamnade i Degeberga berodde på att Ida och Enoch Flygare, som bodde i Baltiska huset i Degeberga, […]

Grunnebo hed minnessten

Minnessten Gunnebo hed | Av Tubaist - self-made / Own Photo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3921953

Västgöta-Dals regementes övningsplats flyttades 1863 från Nygårdsängen, söder om Vänersborg, till Grunnebo hed. De stora organisatoriska förändringarna av försvaret i början på 1900-talet påverkade även […]

Götene fornpark

Götene fornparken

Götene fornpark invigdes 1951. I parken som ligger längs Skogsvägen finns ett antal värdefulla byggnader som fraktats till platsen från den omkringliggande bygden. I parken […]

Hässleholm Linnéängen

Linnéängen Hässleholm

Linnéängen utgör tillsammans med Galgbacken/ vattentornet ett spännande rekreationsområde i Hässleholm. Namnet Linnéängen kommer från att Carl von Linné passerade området den 27 juli 1749 under sin […]

Hässleholm Norra Skåne fd tidningshus

Norra Skåne Hässleholm

Vid ingången till Norra Skånes fd tidningshus på Väpnargatan 6 fanns 2019 en minnessten. Den talade om att huset ritades av Torsten Thuresson, byggdes av […]

Hässleholm Skånska Trängregementets T4 kaserner

Hässleholm gamla T4 regemente

Skånes Trängkår, T4, omlokaliserades 1907 från Landskrona till nybyggda kaserner i Hässleholm. Byggnadrna ritades av Erik Josephson. 1949 omorganiserades T4 till regemente. 1986 flyttades T4 […]

Hässleholms garnison med 1959-års minnessten P2

Minnessten Hässleholms garnison

Garnisonsområdet invigdes 1947 när Skånska Pansarregementet P2 flyttade från Helsingborgs kaserner. Pansaregementet fick 1963 sitt nya namn Skånska Dragonregementet för att anknyta till dess historia […]

Hässleholms garnison, infart med minnesstenar

Infart till Hässleholms Garnison

Hässleholms garnisons militära verksamhet invigdes när Skånska Pansarregementet (P 2) 1947 flyttade från Helsingborg till nya lokaler i Hässleholm. 1963 ändrades namnet på regementet till […]

Högsby kyrka

Högsby kyrka

Högsby kyrka med sitt höga torn vakar över nejden och Emåns dalgång. Kyrkans historia kan spåras tillbaka till 1200-talet. Sedan dess har kyrkan byggts om, […]

Jönköping utsikt från Stadsparken

Stadsparken ligger på Dunkehallaplatån ovanför Jönköping. Det ges en fin utsikt över staden. Vid utsiktsplatsen finns en minnessten över Kungl. Jönköpings Regemente (I12) som fanns […]

Linköping Garnisonen

Garnisonen Linköping

Garnisonen är en stadsdel i Linköping som har växt fram efter Livgrenadjärregementets (I 4) och Svea artilleriregementes (A 3) nedläggning 1997. Dubbelkasernområdet uppfördes ursprungligen 1922 […]

Linnés Råshult

Linnés Råshult

Linnés födelsehem har blivit hembygdsmuseum och kulturreservat. Familjen Linnaeus flyttade från Råshult till Stenbrohult när Carl var två år. Råshult och minnesstenen ligger vid Södra […]

Nässjö dubbelminnessten

Nässjö dubbelminnessten

I Nässjö stadspark, vid Ingsbergssjöns norra strand, finns en mäktig minnessten. Stenen är till minne av både en person och av en kollektiv försvarsaktion. Stenen […]

Strängnäs minnessten över Magnus Lund

Minnessten över Magnus Lund, Strängnäs

Minnesstenen över Magnus Lund på stigen mellan restaurang Skogshyddan och Kungstornet på Långberget föranleder säkert många förbipasserande till att fråga sig: Vem var Magnus Lund? […]

Söner av Småland minnessten Jönköping

Månen och Venus 190102

Minnestenen Söner av Småland restes 1907. På stenen finns namnet av 65 Smålänningar inristade. På Wikipedia finns samtliga namn uppräknade. Se fler sevärdheter i Stadsparken på Resepraktikan.

Vetlanda Forngården

Månen och Venus 190102

Forngården öppnades 1936 efter att Hembygdsföreningen Njudung fått marken från kommunen. Till parken flyttades ett par hus som stått i en hembygdspark i Västra Folkparken. […]

Vetlanda Konstförening & Apoteksparken

Månen och Venus 190102

Vetlanda Konstförening grundades 1949 och har sedan 1986 sina utställningslokaler i det gamla apotekshuset från 1852. Byggnaden ligger i Vetlandas stadspark Apoteksparken. Här finns bland […]

Vänersborg minnessten Nygårdsängen

Minnessten Nygårdsängen: Av Tubaist - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=873358

Minnestenen vid Quality hotel I Vänersborg markerar platsen för Västgöta-Dals regementes mötesplats 1685-1862. Nygårdsängen ligger sydväst om Karls grav, i närheten av Gropbron. Området var […]