Grunnebo hed minnessten

Minnessten Gunnebo hed | Av Tubaist - self-made / Own Photo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3921953

Västgöta-Dals regementes övningsplats flyttades 1863 från Nygårdsängen, söder om Vänersborg, till Grunnebo hed.

De stora organisatoriska förändringarna av försvaret i början på 1900-talet påverkade även Västgöta-Dals regemente. Det flyttades till ett annat län, till Halland. I väntan på att kasernerna i Halmstad skulle stå klara placerades år 1902 delar av regementet på Skedalahed utanför Halmstad.

Regementet återsamlades i Halmstad 1906. Då hade regementet döpts om till Hallands regemente (I 16).

Norra Älvsborg kompenserades med att Västgöta regemente år 1916 flyttade in i nybyggda kaserner i Vänersborg.

Götene fornpark

Götene fornparken

Götene fornpark invigdes 1951. I parken som ligger längs Skogsvägen finns ett antal värdefulla byggnader som fraktats till platsen från den omkringliggande bygden.

I parken finns en minnessten som restes år 1900 till minne av lantbrukaren Carl Johansson (ofta ansedd som det moderna Götenes grundare):

”År 1900 restes denna sten som en gärd af tacksamhet åt Lantbrukaren Carl Johansson i Heldesborg för det stora och vackra arbete han nedlagt för Göteneds Stationssamhälle af Wänner från Götened och angränsande socknar.”

Parken sköts av Götene Fornminnes- och Hembygdsförening. Föreningen driver även ett museum som finns i källaren i Centrumhuset.

Högsby kyrka

Högsby kyrka

Högsby kyrka med sitt höga torn vakar över nejden och Emåns dalgång. Kyrkans historia kan spåras tillbaka till 1200-talet.

Sedan dess har kyrkan byggts om, förstorats och utökats under seklernas gång. Tornet stod färdigt 1774. En större ombyggnad genomfördes 1885 efter ritningar av Axel Fredrik Nyström.

I kyrkan finns en långsmal runsten som ursprungligen stod ett stycke söder om kyrkan. Stenen murades in för kyrkobygget i marknivå och fram till 1885 kunde man läsa inskriptionen ”Sigtrygg lät sätta denna sten efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe …”

Vid 1885-års kykobygge kom någon på idén att åter använda stenen som byggnadsmaterial – denna gång 15 meter upp i klocktornet. Runstenen har sedan dess plockats ner igen och kan beskådas i vapenhuset.

Mellan kyrkan och Emån finns en minnessten rest 1938 över byskomakaren och folklivsskildraren Jonas Stolt (1812-1883). Stolt nedtecknade mycket noggranna skildringar över allmogelivet i bygden. Högsbyborna är mycket stolta över Jonas Stolt, det finns/ fanns åtminstone ytterligare två minnesmärken över honom: en skulptur framför kommunhuset samt en sten vid hans hem i  Hanåsa.

Jönköping utsikt från Stadsparken

Stadsparken ligger på Dunkehallaplatån ovanför Jönköping. Det ges en fin utsikt över staden.

Vid utsiktsplatsen finns en minnessten över Kungl. Jönköpings Regemente (I12) som fanns i Jönköping till 1927. Året därefter formerades ett nytt småländskt regemente i Eksjö.(Om regementets historia på Wikipedia)

Se fler sevärdheter i Stadsparken på Resepraktikan.

Linköping Garnisonen

Garnisonen Linköping

Garnisonen är en stadsdel i Linköping som har växt fram efter Livgrenadjärregementets (I 4) och Svea artilleriregementes (A 3) nedläggning 1997. Dubbelkasernområdet uppfördes ursprungligen 1922 för de två livgrenadjärregementen som var stationerade på Malmen utanför Linköping.

1927 upplöstes de båda regementena och omorganiserades till Livgrenadjärregementet. Detta regemente använde huvudsakligen den västra delen av dubbelkasernområdet fram till nedläggningen.

Den östra delen inhyste olika verksamheter tills den åter beboddes av ett regemente genom Östgöta luftvärnsartilleriregemente (A 10) (1938-1942) som ombildades till Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) (1942-1963). Regementet avvecklades och ersattes av Svea Artilleriregemente (A 3) som flyttade från Rissne på Järvafältet. Regementet verkade sedan i Linköping till 1997.

På området finns minnesstenar över Lv 2, I 4 och A 3.

Den numera civila Garnisonen har drag av ett rättscentrum då flera verksamheter utöver Linköpings tingsrätt har förlagt sin verksamhet till det gamla regementesområdet. I området finns bland annat Förvaltningsrätten i Linköping, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.

Garnisonmuseet var verksamt till februari 2016 då det stängdes. Det är oklart vad som händer med museet och samlingarna.

Området förvaltas av Garnisonfastigheter. I länklistan längre ner på sidan finns en länk till en översiktskarta över området.

Linnés Råshult

Linnés Råshult

Linnés födelsehem har blivit hembygdsmuseum och kulturreservat. Familjen Linnaeus flyttade från Råshult till Stenbrohult när Carl var två år.

Råshult och minnesstenen ligger vid Södra stambanan strax norr om Älmhult och kan ses från passerande tåg öster om spåren.

Resepraktikan har gjort två bonusfilmer om Råshult, länkar till YouTube finns i listan längre ner på sidan.

Nässjö dubbelminnessten

Nässjö dubbelminnessten

I Nässjö stadspark, vid Ingsbergssjöns norra strand, finns en mäktig minnessten. Stenen är till minne av både en person och av en kollektiv försvarsaktion. Stenen restes 1938.

På den sida som vetter mot sjön finns en mycket svårtydd text till minnet av Erik Gustaf Queckfeldt, född 14 september 1688 i Ingsberg, Nässjö socken, död 7 augusti 1776. Queckfeldt var en av de sista karolinerna. Han deltog både vid Poltava och i Bender.

Stenens andra sida är ”Till minnet av Nässjö allmogens tappra försvar av hembygden under ofredsåret 1612 då Gustaf II Adolf var konung i Sverige”.

Vetlanda Forngården

Månen och Venus 190102

Forngården öppnades 1936 efter att Hembygdsföreningen Njudung fått marken från kommunen. Till parken flyttades ett par hus som stått i en hembygdspark i Västra Folkparken.

På området finns Vetlanda skolmuseum som invigdes 1992. Skolhuset var då nybyggt men enligt gamla ritningar.

Här finns även en minnesten från Gustav VI Adolfs Eriksgata samt en av planeterna i Vetlandas modell av solsystemet,

På sommaren anordnas allsångskvällar. På sommaren håller även sommarcaféet och minigolfen öppet.

Vetlanda Konstförening & Apoteksparken

Månen och Venus 190102

Vetlanda Konstförening grundades 1949 och har sedan 1986 sina utställningslokaler i det gamla apotekshuset från 1852.

Byggnaden ligger i Vetlandas stadspark Apoteksparken. Här finns bland annat en minnessten (1933) över Vetlanda skvadron och Östra härads kompani. Vidare en runsten samt Riksträdet.

Vid Apoteksparken finns även Vetlanda museum.

Åkarp Månssonstenen

Månssonstenen, minnessten i Åkarp

Vid Lundavägen mellan Möllegården och Erikshjälpens second hand står en sten till minnet av Tuve Månsson (1671-1747), som hjälpte de svenska styrkorna under kriget i Skåne 1710. På stenen kan man läsa: ”Åt minnet af fosterländsk budbärarbragd som enligt sägnen utfördes vid denna plats av göingebonden Tuve Månsson fr Hasslaröd ofredsåret 1710. Stenen restes 1915.”

Enligt sägnen förde Månsson bud från det av danskarna omringade Malmö till den svenska huvudhären i Växjö. Månsson blev tidigare stoppad av danskar i Åkarp. Han förbjöds att åka med sina varor till Malmö. Ett förbud som han bröt. För budbärarbragden lär Månsson ha utlovats skattefrihet – ett löfte som inte infriades.

Stenen restes av Möllegårdens dåvarande ägare.