Söner av Småland minnessten Jönköping

Månen och Venus 190102

Minnestenen Söner av Småland restes 1907. På stenen finns namnet av 65 Smålänningar inristade. På Wikipedia finns samtliga namn uppräknade. Se fler sevärdheter i Stadsparken på Resepraktikan.