Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866. Nuvarande stationshuset, som ritades av Folke Zetterwall, är från 1914. Stationen blev en mycket viktig knutpunkt varifrån det drogs linjer till många skånska städer som ville ha anslutning till stambanan.

Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ) (1865) byggdes för att de båda hamnstäderna skulle få den åtråvärda förbindelsen till Södra stambanan. Den skånska porten mot kontinenten, Ystad, fick sin anslutning 1866 genom Ystad-Eslövs järnväg (YEJ). Drygt tio år senare öppnades linjen Eslöv – Hörby Järnväg (EHJ). 1898 som knöts Eslöv ihop med Klippan då Röstånga-Eslövs Järnväg (REJ) invigdes. Sedan tidigare fanns förbindelsen Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ).

Banorna förstatligades på 1930- och 40-talen. Persontrafiken mellan Klippan och Eslöv upphörde 1961 och banan mellan Eslöv och Röstånga revs upp samma år. Sträckan Eslöv-Hörby lades ner 1967 och även denna bana revs ganska omgående upp.

På senare år har tågresandet fått ett uppsving och tågentusiaster kunde glädjas åt att persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg via Marieholm och Teckomatorp återupptogs 2016!

Stationsbyggnaden är byggnadsminne sedan 1986. Ytterligare delar av stationsområdet blev byggnadsminne år 2007. Av intresse är den gång under järnvägen som binder samman perrongerna och stationen – den första av sitt slag i Sverige.

Inne på stationen finns en minnesplakett över de finska krigsbarnen som kom till Skåne. Plaketten sattes upp 2011.

Eslövs busstation ligger i anslutning till järnvägsstationen.

Vänersborg A.F. Carlssons Skofabrik

Carlssons skofabrik Vänersborg

A.F. Carlssons Skofabrik var under sin storhetstid en av Nordens största skofabriker, känd för bland annat varumärket Merkur.

Anders Fredrik Carlsson (1835 – 1907) började skotillverkning i mindre skala 1860, men expanderade och byggde på 1870-talet upp en mycket modern fabrik. Företaget leddes sedan av andra och tredje generationen Carlsson.

Efter andra världskriget blev det allt svårare för svenska skoproducenter att klara konkurrens från skotillverkare med lägre lönekostnader i södra Europa. Skofabriken lade ner tillverkningen 1969.

Vänersborgs stad köpte marken och lokalerna. Televerkets fabrik Teli etablerades i delar av fabriksområdet. Skofabrikens garveri revs för att ge plats åt det nya kommunhuset.

Det gamla vattentornet är granne med skofabriken.

Vänersborg Skogshyddans café

Skogshyddans café Vänersborg

Skogshyddans café och sommarservering i Vänersborg är ett givet utflyktsmål för resenärer som tycker om att få en överblick över en stad — särskilt om denna överblick kan kompletteras med kaffe och våfflor som tilltugg.

Sommarcaféet ligger  i Dalbobergen, på andra sidan Dalbobron från Vänersborgs centrum sett. Från caféet får besökaren utblick över staden och Vänersborgsviken. Med lite tur kan man även få uppleva att bron öppnas för riktigt högmastade skepp.

Skogshyddan var ursprungligen  privatläraren Halvord Lydells (1867-1919) sommarstuga. Lydell donerade år 1902 bostaden till Vänersborgs stad och sedan dess har det serverats kaffe här. Caféet utvidgades 1904 och 1906.

Utanför caféet finns en minnestavla som berättar om Skogshyddans och Lydells historia. Tavlan informerar bland annat om  att den minnesbyst över Lydell som restes 1921 flyttades 1987 till  Västra plantaget i centrum. Minnestavlan sattes upp av Vänersborgs Söners Gille.

Om öppettider 2018: Resepraktikan hittade inga aktuella uppgifter för öppettider inför säsongen 2018.

Vänersborg tändsticksfabriken

Gamla tändsticksfabriken Vänersborg

Det fanns en tid då Vänersborg konkurrerade med självaste Jönköping om att vara den ledande tändsticksproducenten i landet. Vänersborg klarade dock inte av att hålla samma höga kvalitet som konkurrenterna i Småland. Denna konkurrens upphörde 1904 då Jönköping-Vulcans Tändsticksfabrik AB köpte upp Vänersborgsfabriken. Kreugers tändsticksimperium, Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), tog över 1917.

Tändsticksproduktionen i Vänersborg började när Robert Bergmark efter en brand flyttade sin tändsticksfabrik från Falköping  till Blåsut väster om Vänersborg. Fabriken flyttades 1853 till ett område öster om Vänersborgs museum och gamla vattentornet vid nuvarande Östra vägen.

Bergmark avled 1860 och verksamheten togs över av Anders Olof Andersson från Uddevalla. Fabriken brann ett par gången, byggdes omedelbart upp igen — i allt eldbeständigare material. Andersson började även modernisera produktionen. Svärsonen Wilhelm H.E. Nolting tog över verksamheten 1891 och fortsatte moderninseringsarbetet.

Kreugerkraschen drabbade Vänersborg hårt. Tändsticksfabriken lades ned 1932. Ett hårt slag för en stad som knappt hade hämtat sig från nedläggningen av regementet 1927.


Vykortets copyright: Vänersborgs museum (cc-by-sa)

Västerviks museum

Västerviks museum

Västerviks museum har växt fram ur Tjustbygdens Kulturhistoriska förening, som bildades 1917. I samband med Västerviks 500-årsjubileum 1933 byggdes museet efter ritningar av arkitekten och professorn vid Riksantikvarieämbetet Erik Lundberg.

Under de första decennierna stod föreningen för museets kostnader, men när en intendent anställdes på 1970-talet trädde även kommunen in.

1986 bildade Västerviks Kommun och Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening Stiftelsen Kulbackens Museum. Föreningen överlämnade då sina fastigheter och samlingar till stiftelsen. Kommunen stod för löpande kostnader och investeringar med ett årligt bidrag. 2004 bytte stiftelsen namn till Stiftelsen Västerviks Museum.

År 2006 gjordes stora tillbyggnader med en ny utställningshall och ett naturum. Arkitekten Tommy Lyberg stod för ritningarna. Lyberg ritade även Unos torn.

I sjöfartshallen finns museets fasta utställning med bland annat ett stor modell av gamla skeppsvarvet. I museet finns även ett spännande naturum, där besökaren får ökad insikt i lokala ekologiska frågor. Museet har även tillfälliga utställningar.

Framför museet på Kulbackens friluftsmuseum finns en utomhusscen med trappliknande åskådarplatser. Här har getts föreställningar av bland annat amatörteaterföreningen Teaterskeppet.

På en häll bredvid ankaret vid museet finns en minnestavla över omkomna under första och andra världskriget.

Museet kan ses från ovan från Unos torn.