Eslöv Badhusparken

Det finns inget badhus i Badhusparken mer, då det har rivits. Detta skedde 1970, samma år som det nya badhuset, Karlsrobadet invigdes.

Numera finns bland annat en lekplats i parken. Televerkets station omvandlades till ett Ungdomens hus. Huset öppnade 2002. Efter några år bytte det namn till Mötesplats 0413. 2011 flyttades verksamheten till Östergatan 23A och i samband med detta byttes namnet till Gasverket.

Vid Utflyktsveriges besök 2009 fanns i parken några konstverk som skapats från döda almar. Det ena konstverket, ”Tre träd i flöde” eller ”Standing People” av Lars Borin, invigdes 2004.

Den andra skulpturen var ett motorsågskonstverk av Sören Niklasson. Träskulpturen föreställde antingen stadens kände son, finansmannen Erik Penser eller hans far Wilhelm Penser.

Osby Naturbruksgymnasiet

Osby Naturbruksgymnasiet

Naturbruksgymnasiet som firade 100-års jubileum 2012 är under avveckling. Skolan hade problem med att fylla sina kurser med nya elever. Skolan sålde därmed delar av verksamheten till Hushållningssällskapet Skåne.

Sista årskullen går ut vårterminen 2019. Nya elever får söka sig till Önnestadgymnasiet i Kristianstad.

Skolan i Osby erbjöd följande huvudprogram:

– Jakt & Viltvård
– Vildmark & Äventyr
– Skogsbruk & Skogsmaskinteknik
– Fisketurism & Vattenbruk
– Vildmark & Äventyr med ökad behörighet

Almsjukan skördade en del offer bland träden på skolan.  Därför anlitade skolan konstnären Sven-Ingvar Johansson för att göra skulpturer av träden. Johansson har även skapat ett flertal trädskulpturer i Hässleholms hembygdspark.

Bilderna är från 2009.