Hesselby järnvägsstation

Hesselby station | Av Christian Koehn (fragwürdig) - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2174416

Hesselby järnvägsstation är en gammal, nedlagd station som renoverats och fungerar numera som järnvägsmuseum och bas för museijärnvägen Föreningen Gotlandståget — Gotlands Hesselby Järnväg.

Efter andra världskriget lades järnvägstrafiken på Gotland successivt ned. År 1960 var all järnvägstrafik nedlagd. Spåren revs upp och det enda som blev kvar var några meter räls i Romakloster med ett lok och ett par vagnar som ett minnesmärke över järnvägsepoken.

Detta minnesmärke började förfalla och en förening skapades för att inte bara rädda tåget, utan även flytta det till en bättre plats. Föreningen kunde överta det gamla stationshuset i Hesselby. Militären hjälpte till med frakt av loket. Från Hesselby kunde så sakta ett återuppbyggande av järnvägsnätet på Gotland påbörjas.

Till en början byggdes endast en kortare bana med slutstation vid en berömd ek. Denna ek förblev under trettio år banans slutstation, men under 2010-talet påbörjades en kraftig utbyggnad. Tack vare förlängningen av spåret är det numera möjligt att åka med museitåget hela vägen till Roma, den stora järnvägsknuten på Gotland.

I Hesselby är det möjligt att hyra dressin. Matsäcken under en dressingar kan vara medhavd eller vara inköpt på Hesselby järnvägskafé.

Hultsfreds station

Hultsfred station

Hultsfred är en järnvägsknut som trafikerats på både normalspår och smalspår. 1874 invigdes Nässjö-Oskarshamns järnväg. Smalspåret Hultsfred-Västerviks Järnväg öppnades 1878-1879. Linjen kopplades ihop år 1922 från Hultsfred till Växjö-Virserums Järnväg. År 1902 invigdes Östra Centralbanan mellan Hultsfred och Linköping.

Det går fortfarande reguljär persontrafik på normalspårsbanorna, men trafiken mot Nässjö är i stort sett lagd i malpåse.

Smalspåret drivs som museijärnväg mellan Hultsfred och Västervik. Denna järnväg är byggnadsminnesskyddad. Den gulröda rälsbussen trafikerar smalspårjärnvägen.

Tåget som är på ingång till stationen trafikerar Linköping – Kalmar. Förr gick dessa dieseldrivna tå på Blekinge kustbana.

Stationshuset är från 1902. Arkitekt var Georg A Nilsson. I byggnaden finns numera ett av Kalmar länstrafiks resecentran.