Jönköping Rådhusparken

Månen och Venus 190102

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes 1914. I byggnaden låg tingsrätten fram till 1984 då den flyttades till Hovrättstorget.

Framför Rådhuset finns en musikestrad från 1952, ritad av Gösta Planck (stadsarkitekt 1941-1953).

I parken finns en byst av Viktor Rydberg av John Börjeson (1898).

Osby Centralparken

Centralparken Osby

Centralparken är en centralt belägen park öster om järnvägen. Parken avgränsas av Östra Järnvägsgatan, Planteringsgatan, Östra Storgatan och Esplanadgatan.

Stationen ligger på andra sidan Järnvägsgatan; Postnords företagscenter vid Planteringsgatan; Parkskolan vid Östra Storgatan och Sparbanken Skåne vid Esplanadgatan. Tidigare fanns Fotomuseet i Osby på Esplanadgatan 7, men det är oklart i december 2018 om museet är öppet.

I parken finns en musikestrad och ett urval av offentlig konst.

Simrishamn Brunnsparken

Simrishamn Brunnsparken

I brunnsparken finns en amfiteater där det hålls allsång under sommaren.

I parken finns även en fontän/ brunnskar, på vars sidor man kan bekanta sig med stadens och bygdens historia. Karet skapades av skulptören Torolf Engström (1909-1987) och tidigare museichefen på Österlens museum Gustaf Åberg.

Brunnskaret finansierades av en frikostig donation från makarna Fagerström och kunde invigas 1984.

Det finns fler brunnskar som berättar om städers och bygders historia i till exempel Malmö, Helsingborg och Jönköping.

Sävsjö hembygdsparken

Månen och Venus 190102

Hembygdsparken, tidigare Fornminnesparken, ramas in av Hembygdsvägen, Djurgårdsgatan och Östra Parkgatan. I parken finns bland annat ett antal byggnader från Sävsjö stad och närliggande socknar. Det finns även en gammal milsten på området.

I parken hålls årligen traditionellt midsommarfirande.

Parken drivs av Sävsjö Hembygdsförening. På föreningens gamla hemsida finns en informativ dokumentation av byggnaderna i parken.

Vetlanda Forngården

Månen och Venus 190102

Forngården öppnades 1936 efter att Hembygdsföreningen Njudung fått marken från kommunen. Till parken flyttades ett par hus som stått i en hembygdspark i Västra Folkparken.

På området finns Vetlanda skolmuseum som invigdes 1992. Skolhuset var då nybyggt men enligt gamla ritningar.

Här finns även en minnesten från Gustav VI Adolfs Eriksgata samt en av planeterna i Vetlandas modell av solsystemet,

På sommaren anordnas allsångskvällar. På sommaren håller även sommarcaféet och minigolfen öppet.

Västervik stadsparken

Västervik Stadsparken

Stadsparken i Västervik ligger lite utanför det historiska centrumet. I parken finns en hel del verksamheter och sevärdheter. I parken finns en musikestrad med allsång på somrarna. Det finns även en fin minigolfbana. Hälsans stig passerar. 

Bland träden finns ett antal konstverk. Jordgloben – En glob med bassäng av Inger Modin-Hülphers – inköptes till 500-års jubileet 1933. 

I parken finns en paradrabatt som var under omplantering under Utflyktsveriges besök.

En parkgång leder till gamla tingsrätten/ nya kommunhuset