Aneby Fredstorget

Aneby Fredstorget

Fredstorget är det centrala torget i Aneby. Kring torget finns bland annat Fredstorgskyrkan, Smålands-Tidningens lokalredaktion och kommunhuset. På torget finns en musikestrad samt skulpturen Rött […]

Enköping Stora torget

Enköping Stora torget från nordost

Stora torget är Enköpings marknadscentrum. Torget har bytt utseende genom bränder och ombyggnader, men dess centrala roll för stadens handel har bestått. En stor förändring […]

Hässleholm hembygdsparken

Hembygdsparken Hässleholm

Hembygdsparken öppnade 1930 efter att Västa Göinges hembygdsförening fått att gratis disponera ett parkområde från kommunen vid Hässleholms kyrka samt mark inköpt åt föreningen av […]

Jönköping Rådhusparken

Månen och Venus 190102

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes 1914. I […]

Osby Centralparken

Centralparken Osby

Centralparken är en centralt belägen park öster om järnvägen. Parken avgränsas av Östra Järnvägsgatan, Planteringsgatan, Östra Storgatan och Esplanadgatan. Stationen ligger på andra sidan Järnvägsgatan; […]

Simrishamn Brunnsparken

Simrishamn Brunnsparken

I brunnsparken finns en amfiteater där det hålls allsång under sommaren. I parken finns även en fontän/ brunnskar, på vars sidor man kan bekanta sig […]

Sävsjö hembygdsparken

Månen och Venus 190102

Hembygdsparken, tidigare Fornminnesparken, ramas in av Hembygdsvägen, Djurgårdsgatan och Östra Parkgatan. I parken finns bland annat ett antal byggnader från Sävsjö stad och närliggande socknar. […]

Vetlanda Forngården

Månen och Venus 190102

Forngården öppnades 1936 efter att Hembygdsföreningen Njudung fått marken från kommunen. Till parken flyttades ett par hus som stått i en hembygdspark i Västra Folkparken. […]

Västervik stadsparken

Västervik Stadsparken

Stadsparken i Västervik ligger lite utanför det historiska centrumet. I parken finns en hel del verksamheter och sevärdheter. I parken finns en musikestrad med allsång […]