Uppsala Bror Hjorths hus

Bror Hjorth bodde och arbetade i byggnaden i 25 år. Konstnären önskade att hemmet och ateljén skulle bli museum efter hans död. Det färgstarka konstnärshemmet donerades av familjen till Uppsala kommun och efter en period med försöksverksamhet blev det ett permanent  museum år 1987.

En tillbyggnad ritades av arkitekt Bengt Löfberg 1995. Den används för tillfälliga utställningar och programverksamhet.

Uppsala Linnémuseet

I Uppsala kretsar mycket kring Carl von Linné.  Innan han fick sin professur i Uppsala arbetade Linné tre år som läkare i Stockholm. Det nuvarande Linnémuseet, som ligger i hörnet av Linnéträdgården längs Svarbäcksgatan, var familjen Linnés bostad under åren 1743-1778. Här höll Linné sina föreläsningar och huset blev internationellt centrum för medicinsk och naturvetenskaplig forskning under slutet av 1700-talet.

När Linné blev föreståndare för trädgården 1741 planerade han en del av trädgårdens rabatter med perenner på en sida och anueller på den andra, allt enligt sitt sexualsystems med 24 klasser. Han lät också uppföra ett nytt orangeri, som ritades av Carl Hårleman.