Jönköping Per Brahegymnasiet

Månen och Venus 190102

Läroverket ritades av August Atterström och stod klar 1913. Byggnaden ersatte den tidigare läroverksbyggnaden, vilken byggdes om till Jönköpings rådhus. Sammanbyggt med skolan är gymnastikhuset.