Aneby kommunhus & turistbyrå

Aneby kommunhus

Kommunhuset är en byggnad som med sin åttkantiga form drar uppmärksamhet till sig. I byggnaden finns förutom olika kommunala verksamheter även kommunens turistbyrå samt även ett litet poliskontor. Detta kontor kommer under 2018 att ha öppet några timmar en dag i veckan. Polisen är tillbaka!

Mitt emot kommunhuset ligger en annan av Anebys flerkantiga byggnader. Där finns Swedbank och konditoriet Thimons.

Emmaboda brand- och polisstation

Emmaboda brandstation

I Emmaboda finns polisen och brandkåren i samma byggnad. Räddningstjänsten är sedan 2006 organiserad inom Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

Den kombinerade brand- och polisstationen byggdes 1939. På 60-talet genomfördes en omfattande ombyggnad av huset.

Resepraktikan fann på loppisen i Möjligheternas hus ett bordsstandar från tiden innan 2006 då Emmaboda kommun organiserade räddningstjänsten på egen hand. Numera sker samarbete med grannkommunen Torsås.

Götene Centrumhuset

Götene Centrumhuset

Centrumhuset stod klart 1974 och det kunde därmed under våren 2014 fira 40 år i kommuninvånarnas tjänst.

Byggnaden ritades av arkitekten Hans-Erland Heineman (1919-2003). Han var känd för de storslagna byggnaderna Kulturhuset och Billingehus i Skövde. I dessa byggnader hade han samlat kultur- respektive friluftsverksamheter under ett tak. I Götene var visionen att samla stora delar av de offentliga verksamheterna.

Olika verksamheter har kommit och gått, men fortfarande var det en ansenlig mängd aktiviteter som bedrevs i Centrumhuset våren 2015:

Arbetsförmedlingen (obemannad)
Apotek
Bibliotek
Biograf
Budget-och skuldrådgivning
Café
Konsumentvägledning
Medborgarkontor
Museum
Nyföretagarcentrum
Polis
Socialtjänst
Vårdcentral
Överförmyndare

Museet drivs av Götene Fornminnes- och Hembygdsförening. Under år 2018 påbörjades en renovering av museet som sträckte sig in i 2019. För den hembygdsintresserade driver föreningen även hembygdsparken Götene fornpark.

Biografen Göta Lejon drivs sedan 2003 av en ideell förening. I anslutning till biblioteket och caféet finns ett konstrum för utställningsverksamhet. Det finns ingen renodlad turistbyrå i Götene, men det ryms en liten turistinformation i biblioteket.

I anslutning till Centrumhuset ligger parken Solbacken.

Simrishamn polisstationen

Polisstationen Simrishamn

Polisstationen i Simrishamn finns i en karaktäristisk 70-talsbyggnad.

Ofta när man ser moderna hus insprängda i äldre bebyggelse stannar funderingarna om vad som kan ha funnits på platsen tidigare vid gissningar och spekulationer. I detta hus på Stenbocksgatan har dock någon varit hjälpsam med att mura in en skylt om platsens historia.

Skylten berättar för oss att här fanns tidigare en elegant villa i italiensk renässansstil. Villan fick maka på sig när olika myndigheter behövde ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter.