Jönköpings stadsarkiv

Månen och Venus 190102

Jönköpings stadsarkiv ligger i anslutning till stadsbiblioteket och länsmuseet. I byggnaden finns även Jönköpings läns folkrörelsearkiv° samt en stadshistorisk utställning.