Eksjö tingsrätt

Eksjö var länge tingsplats både för Eksjö stad och det omkringliggande Södra Vedbo härad. Häradet hade haft tingsplats i Eksjö, men det var först 1875 som ett för ändamålet specialiserat tingshus färdigställdes vid Tingshusgatan. Lokalerna blev snart för små och ett nytt tingshus (nuvarande tingsrätten) stod klart 1960, ritat av arkitektfirman Åkerlund. John Åkerlund bidrog till att fastställa häradsvapnet på fasaden. Förlagan var från 1558.

Rådhusrätten stod husvill efter den stora branden 1856. Ett nytt rådhus stod klart 1862. Rådhuset är numera Stadshotell. Rådhusrätten drogs in 1940 och Eksjö blev en del av Södra Vedbo tingslag. 1948 slogs Södra och Norra Vedbo samman till en gemensam domsaga. Tingsstället i Tranås blev dock kvar även efter tingsrättsreformen och lades ner först 1991.

Eksjö tingsrätt bildades vid tingsrättsreformen av Norra och Södra Vedbo domsaga samt Njudungs domsaga. Av Njudungs tingställen lades Sävsjö ner 1971 och i Vetlanda några år senare.

Under den stora vågen av sammanslagningar av tingsrätter och domsagor i början på 2000-talet var Eksjö tingsrätts framtid hotad. Faran undanröjdes i början av 2010-talet – för den här gången. Numera tillhör Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner Eksjö tingsrätts domsaga.

Hässleholms tingsrätt

Hässleholms tingsrätt

Tingrätten ligger på Tingshusgatan 3. Hässleholm var Västra Göinge härads tingsplats 1867-1970. Domstolens huvudbyggnad är från 1867 då tingsplatsen flyttades från Röinge till Hässleholm.

Hässleholm blev stad 1914, men förblev under landsrätt.

Vid tingsrättsreformen 1971 omvandlades häradsrätten till Hässleholms tingsrätt. Tingsrättens domsaga omfattar Hässleholms och Osby kommun.

Jönköping Rättscentrum

Månen och Venus 190102

Rättscentrum är den tredje platsen som Jönköpings tingsrätt har haft sina lokaler sedan 1971. Först var tingsrätten verksam i Tveta, Vista och Mo häraders tingshus i korsningen Kapellgatan – Nygatan. I början på 1980-talet flyttade tingsrätten till Hovrättstorget.

Jönköpings tingsrätts domsaga växte under 90 och 00-talen. 1998 överfördes Habo och Mullsjö kommuner från Falköpings tingsrätt i samband med nya länsgränser. 2005 inkorporerades Värnamo tingsrätt och domsaga. Då tillkom Gnosjö, Gislaveds, Vaggeryds och Värnamo kommuner.

I januari 2012 flyttade tingsrätten och förvaltningsrätten från Hovrättstorget till nya lokaler på Hamngatan 15 vid Munksjön. Tillsammans med polishuset utgör domstolarna ett rättscentrum.

År 2019 ingår följande kommuner i Jönköpings tingsrätts domkrets: Gnosjö, Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd och Värnamo.

Linköpings tingsrätt

Linköpings tingsrätt

Det kalla krigets slut innebar att det svenska försvaret bantades rejält. Detta medförde att de nedlagda regementenas kaserner frigjordes för nya uppgifter.

I Linköping lades båda regementena i Garnisonen ned 1997. År 2002 flyttade Linköpings tingsrätt från fastigheten i centrum in i nyrenoverade lokaler. Flera andra rättsvårdande myndigheter som Polisen och Åklagarmyndigheten flyttade också till Garnisonen. Här skapades ett slags rättscentrum.

Likt flera andra tingsrätter har Linköping tingsrätts domsaga utökats kraftigt under 2000-talet då Motala tingsrätt och Mjölby tingsrätt lades ner och deras verksamhet flyttade över till Linköpings tingsrätts.

Tingsrättens domkrets omfattar nio kommune: Boxholms kommun, Kinda kommun, Linköpings kommun, Mjölby kommun, Motala kommun, Vadstena kommun, Ydre kommun Åtvidabergs kommun och Ödeshögs kommun.

I samma byggnad som tingsrätten finns även Förvaltningsrätten i Linköping samt Hyres- och arrendenämnden.

Norrköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt

Tingsrätten i Norrköping har gradvis växt fram från tingshuset på hörnet Olai kyrkogata och Södra Promenaden. Tingshuset byggdes 1902-1904 efter ritningar av Isac Gustaf Classon. Om- och tillbyggnader skedde 1934 och 1956. En stor tillbyggnad signerad Ahrbom Kask arkitekter tillkom 1973-75.

Lösings, Bråbo, Memmings, Björkekinds och Östkinds härader byggde ett gemensamt tingshus i Norrköping 1863. 1874 slogs Bråbo och Memming samman till ett gemensamt tingslag med tingställe i Norrköping. Björkekind, Östkind och Lösings slogs samman till ett annat tingslag med tingsställe i Höckerstad på Vikbolanadet.

1904 slogs dessa tingslag och domsagor samman till Björkekinds m.fl. häraders domsaga. Tingsställe blev i det nya tingshuset vid Södra Promenaden (dvs äldsta delen av nuvarande tingsrätten).

År 1927 förenades denna domsaga med Finspånga läns domsaga. Det nya namnet blev Bråbygdens och Finspånga läns domsaga. Tingsplatserna var Norrköping respektive Hällestad (från 1948 Finspång).

1971 bildades Norrköpings tingsrätt av Norrköpings stad, Bråbygdens och Finspånga läns domsaga samt Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga Den nya tingsrätten tog över och byggde ut det gamla tingshuset.

Till Norrköpings tingsrätts domsaga hör Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätts historia handlar om att ett allt större område samlas under tingsrättens domsaga.

Den stora domstolsreformen i början på 1970-talet innebar att de tidiga rådhusrätterna och  häradsrätterna slogs samman. Vänersborgs tingsrätts domsaga kom att ursprungligen omfatta Vänersborgs, Melleruds och Färgelanda kommuner. Tångelanda och Mellerud förblev tingsplatser till 1977 respektive 1995.

Senare reformer innebar att Åmåls tingsrätt (med Åmåls, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner) anslöts till Vänersborgs tingsrätt 1999.

2004 var det dags för Trollhättans tingsrätt med Trollhättans och Lilla Edets kommuner att anslutas till Vänersborg.

Vänersborgs tingsrätts domsaga ingår i Hovrätten för Västra Sverige.