Aneby kommunhus & turistbyrå

Aneby kommunhus

Kommunhuset är en byggnad som med sin åttkantiga form drar uppmärksamhet till sig. I byggnaden finns förutom olika kommunala verksamheter även kommunens turistbyrå samt även ett litet poliskontor. Detta kontor kommer under 2018 att ha öppet några timmar en dag i veckan. Polisen är tillbaka!

Mitt emot kommunhuset ligger en annan av Anebys flerkantiga byggnader. Där finns Swedbank och konditoriet Thimons.

Högsby Misteln bibliotek & turistbyrå

Högsby Misteln bibliotek & turistbyrå

Är man på väg till eller ifrån Högsby är det lätt att få syn på den rikliga förekomsten av mistlar i området. Det är därmed en god idé att kalla en så pass central verksamhet som ett kommunbibliotek med turistbyrå för Misteln.

Misteln ligger mitt på Storgatan, ett stenkast från stationen längs Albert Engströms väg. På andra sidan gatan finns Greta Garbo museum och secondhandbutiken Kupan. Misteln ligger i korsningen mot kyrkan och Kyrkebron vidare mot kommunhuset med Riksträdet och hembygdsparken.

Nora station & turistbyrå

Nora station med fd SJ lok E2 1046

Den moderna järnvägstrafiken födelse i Sverige brukar dateras till 1856 då allmän järnvägstrafik  mellan Nora och Örebro påbörjades. Det var två företag som delade på sträckningen: Nora Ervalla Järnväg (NEJ) och Köping – Hult Järnväg (KHJ) på sträckan Ervalla – Örebro.

1874 öppnades en bana mellan Nora och Karlskoga, med namnet Nora-Karlskoga Järnväg (NKJ). Järnvägen förlängdes till Otterbäcken vid Vänern 1876. NKJ köpte upp aktierna i NEJ redan 1885, men det var först 1905 som ett större enhetligt bolag skapades: Nora Bergslags Järnväg (NBsJ), från 1946 NBJ.

Nuvarande stationshuset byggdes under åren 1896-1898 (vissa källor hävdar att stationen invigdes 1900) efter ritningar av Stockholmsarkitekterna Ture Stenberg och Ludwig Peterson.

Under 1960-talet började det gå sämre för gruvorna i Bergslagen och därmed även för NBJ, som fick sina huvudinkomster från malmtransport till Otterbäcken.  Persontrafiken från  Nora till både Ervalla och Bofors lades ner 1966. Godstrafiken från Nora till Ervalla samt  mellan Nora och Gyttorp lades ned 1979.

Kvar fanns det mesta av spåren samt entusiaster som drev vidare traditionen av järnvägstrafik på museibasis. Föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) grundades 1979 och är fortfarande år 2018 mycket aktiv. Föreningens verksamhet har inneburit att stationsområdet med verkstäder och andra mindre byggnader är intakt från järnvägstrafikens storhetstid.

I stationshuset finns Nora turistbyrå och Visit Nora.

Ett par av stationens passagerarvagnar används till Nora Tåghems verksamhet.

I en egen tågvagn finns ett litet Maria Lang-museum.

 

 

Sävsjö stadsbibliotek & turistbyrå

Månen och Venus 190102

Sävsjö stadsbibliotek ligger längs Storgatan, men har adressen Östra Järnvägsgatan 16 A. Biblioteket ligger i ett hus från 1978. Detta hus ersatte det sk Hammargrenska huset där biblioteket varit verksamt sedan 1965.

Tittar man noggrant på husets fasad kan man se att det står Hörbergsalen. Denna sal fanns då huset invigdes, men vid en renovering 1996 gjordes salen om till arbetsutrymmen för bibliotekets personal.

Biblioteket ligger bredvid järnvägen, ett stenkast från stationen. Från biblioteket leder en trappa ner till Tunneltorget och därifrån vidare till Stora torget.

Turistbyrån har huserat på olika platser de senaste åren. Först fanns den i en lokal i fd Stadshotellet, därefter i fd Pressbyråns byggnad mellan Stora torget och järnvägen. De senaste åren har den legat i biblioteket med adressen Storgatan 4.

Vänersborgs turistbyrå

Vänersborgs turistbyrå

Vänersborgs turistbyrå finns numera mitt i centrum på Kungsgatan 9, efter att tidigare ha legat på järnvägsstationen.

Vänersborg och Trollhättan har många samarbeten inom ramen för Tvåstad. Städerna lanserar sig bland annat som ett gemensamt besöksmål, som till exempel visar sig i turisternas stadskartor där Trollhättan finns på den ena sidan och Vänersborg på den andra.

Resepraktikan brukar be om cafétips vid besök på olika turistbyråer. Vid detta besök gavs ett par rekommendationer på sommarkaféer, där Skräcklans café verkade för dagen mest spännande.

Västervik Stora torget & rådhuset med turistbyrån

Västerviks torg & rådhus

Västervik hade rådhusrätt fram till 1960 då Västervik förenades med Tjusts domsaga. Den nya rätten flyttade till nybyggda lokaler på Fabriksgatan vid Stadsparken. Lokalerna utgör numera en del av Västerviks kommunhus.

För den återkommande Västervikturisten kan det kännas överraskande att turistbyrån inte finns i varmbadhuset på Strömsholmen längre. Västerviks turistbyrå finns numera i rådhuset, men i samband med renovering av rådhuset 2014-2015 fanns dock turistbyrån temporärt på Strömsgatan 9.

För den som vill följa vad som händer på Stora torget hemifrån TV-soffan eller i mobiltelefonen har Västerviks-Tidningen, vars huvudredaktion ligger vid torget, satt upp en webbkamera som håller koll på folklivet.