Aneby Furulids idrottsplats

Furulids idrottsplats ligger i utkanten av Aneby centrum. Närmsta grannar är Furulidskolan och Aneby Folkets park. Furulid är Aneby SK:s hemmaarena.

En intressant detalj med idrottsplatsen är att idrottsplats- och särskilt åskådarläktarhistoriskt intresserade får ett konkret svar på en fråga som uppstår när man är ute på idrottsplatsutflykter; en stor skylt svarar på frågan om när läktaren är byggd. På Furulid är läktaren från 1949. (Aneby Sportklubb grundades 1923).

Aneby Svartåparken

Parken anlades i början på 1900-talet i privat regi. 1924 överlämnades parken till det dåvarande municipalsamhället.

I parken finns en byst av samhällets ”starke man” Anders Peter Andersson (1859-1931) med stor betydelse för samhällets uppkomst och tidiga utveckling. Bysten avtäcktes 1959 inför en publik på uppemot 10 000 personer. På sockeln står det: ”Han planlade vårt samhälle”.

I parken finns även en boulebana och en musikpaviljong. Parken avslutas i söder med Konserthuset.

Aneby vattenfallet Stalpet

Aneby Stalpet

Stalpet är ett 20 meter högt vattenfall i Svartån. Invid fallet ligger Stalpets café & hantverk samt Stalpets minigolf. Caféet byggdes på 1930-talet.

Under den regniga sommaren 2007 var det mycket vatten i Svartån, vilket visade sig i ett mäktigt föde i vattenfallet.

Vid Stalpet har det sedan lång tid funnits en kvarn som tack vare säker vattentillförsel sällan stod stilla. 1923 avslutades dock kvarnens verksamhet och en mindre kraftststion uppfördes. Smålands kraft köpte upp verksamheten 1932.

Landsvägsbron vid Stalpet byggdes i slutet av 1920-talet.

Sedan 1989 har lokala hantverkare kunnat visa sina alster och verksamhet vid Stalpet. Det krävs medlemskap i den lokala Stalpets sockerbodsförening för att få sälja vid Stalpet.

Arena Vänersborg

Arena Vänersborg

Arena Vänersborg stod färdig 2009 som en multifunktionell arena. Huvudfokus är på bandy, arenan är hemmaplan för kommunens tre bandylag IFK Vänersborg, Blåsut BK och Vargöns BK.

Likt många andra kommunala och storslagna sportarenor blev bygget mycket dyrare än beräknat. Den ursprungliga kostnadskalkylen på 140 miljoner kronor växte till det dubbla 280 miljoner.

Arenans tak var för klent dimensionerat. 100 kvadratmeter gav vika för snömassor under den snörika vintern 2010. Raset skedde under natten, vilket innebar att ingen skadades av olyckan.

Arena Vänersborg ligger i anslutning till Sportcentrum. På kommunens webbplats beskrivs vad som utöver bandy kan erbjudas:

”Med ett speciellt golv kan man omvandla Arena Vänersborg till en arena för handboll, innebandy, dans m m. Med ett mobilt konstgräs kan Arena Vänersborg bli en inomhusarena för fotboll och rugby.

Arenan är även tänkt att bli handikappidrottens arena, vilket var en av förutsättningarna vid planeringen.

Mässor, konserter, marknader, utställningar och mötesplats för andra aktiviteter.”

Bengtsfors Gammelgården

Bengtsfors Gammelgården

Gammelgården ligger högt uppe på det branta Majberget, i utkanten av Bengtsfors. Utsikten gör verkligen rättvisa åt talesättet att Dalsland är ett Sverige i miniatyr med sina sjöar, berg och skogar.

Hembygdsparken är Västsveriges största friluftsmuseum. Den invigdes på midsommardagen 1929.

Byggnaderna ger en fin översikt av livet i bygden från storbondens pampiga storstuga till halmfläterskan Maja-Lenas lilla stuga.

STFs vandrarhem är inrymt i flera av friluftsmuseets byggnader.

 

 

Blekinge folkhögskola Bräkne-Hoby

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola är Sveriges fjärde äldsta folkhögskola. Skolan startade ursprungligen i privat regi 1869, men sedan 1877 är Landstinget Blekinge huvudman. Skolan är politiskt och religiöst obunden.

Skolans historia kännetecknas av två faser: Först en period av omlokaliseringar i Blekinge, därefter, från 1917 en fast tillvaro i Bräkne-Hoby.

Skolan grundades 1869 i Mörrumsborg, men redan efter ett år flyttade skolan till det gamla gästgiveriet i Asarum. Gästgiveriet brann dock ner i december 1871 så det blev akut med nya lokaler. Sådana fanns vara lämpliga i Kristineberg i Asarums socken strax utanför Karlshamn. Här var skolan verksam i tretton år innan det blev dags med en flytt till Ronneby 1885.

I Ronneby fick skolan tillgång till nybyggda lokaler. Dessa byggnader var dock  inte tillräckliga för behoven för lanthushållningsutbildningen. Lämpligare lokaler borde finnas i en mer rural miljö. Ett antal potentiella platser diskuterades, men när Bräkne-Hoby kommun erbjöd en fin tomt bakom tingshuset togs beslutet att flytta till denna ort strax väster om Ronneby.

Skolan påbörjade sin verksamhet 1917 i nya, ståtliga lokaler ritade av Carl Andrén (1875-1928). Denne arkitekt hade anlitats efter det lyckade resultatet med Östra Grevie folkhögskola. Från Ronneby togs  två byggnader med på flytten:  gymnastikbyggnaden ”Rosa  huset” och vävstugan.

Folkhögskolans vackra byggnader och miljöer kunde behöva någon form av utsmyckning. Riksdagsman Lindvall bidrog med en generös donation för inköp av skulpturen Såningskvinnan  av den från bygden bördige konstnären Per Hasselberg (1850-1894).

Wittlockastugan, en båtmanstuga  bredvid huvudbyggnaden, skänktes 1922 till skolan. Stugan stod ursprungligen i Östra Hoka, Hällaryd väster om Bräkne-Hoby.

Under åren har skolans verksamhet utökats med om- och tillbyggnader på området. 1939 tillkom en ny gymnastiksal. 1954 elevhemmet Elevgården. På 1970-talet byggdes ett antal villor.
Vid infarten till skolan finns en magnifik silvergran med en uppmätt omkrets på 394 cm.

Blomstergården Eringsboda

Blomstergården

Det ösregnar utanför Blomstergården, några kilometer väster om Eringsboda i norra Blekinge, denna märkligt varma vår 2018. Sedan 2014 möts dessvärre besökaren av stängda grindar. Två gånger tidigare har läget sett illa ut, men räddats av entusiaster som arbetat i grundaren Verner Svenssons anda.

Verner Svensson (1901-1990) och hans hustru Annie tog ett lån och köpte 1929 gården i Eringsboda socken som skulle utvecklas till Blomstergården. De kom från Ljuders härad i Småland, men fick inte lån för att starta ett liv som jordbrukare i hembygden. Lån fick de istället för ett jordbruk i Blekinge. Paret och deras barn slet hårt för att odla upp marken och under 1930-talet belönades de med flera priser för sitt arbete.

Samtidigt med det dagliga arbetet på gården genomförde paret även en vision om en fantasifull trädgård – en trädgård som inte liknade någon annan. På fyrtiotalet började trädgården bli känd och oinbjudna gäster från när och fjärran ville ta sig en titt på härligheten.

Efter att först ha värjt sig mot tanken på att ta inträde tog Verner till sig idén och öppnade trädgården för besökare. Blomstergården invigdes officiellt 1949 och utvecklades till en stor turismsuccé. Under guldåldern 1955-75 besöktes parken årligen av mellan 200 000 och 300 000 besökare.

Förhållandet till myndigheterna var inte de bästa. Efter ett antal bakslag, som en stängning av en ny museidel av brandsäkerhetsskäl, fick Verner nog och stängde parken. Nu fick det gå som det gick och parken gick in i en period av förfall.

Förfallet upphörde med Verner Svenssons död 1990. Då fick Blomstergården nya ägare, Karl-Gunnar och Ulla Widén, som tog tag i återställandet med liv och lust. Redan året därpå kunde parken öppna igen i sin forna glans.

Besökssiffrorna nådde inte upp till guldålderns nivåer, men som bäst besöktes anläggningen årligen av 70 000 – 80 000 personer. I slutet av 90-talet vände dock besökssiffrorna brant nedåt till cirka 30 000. Med så låga siffror var det inte möjligt att behålla någon lönsamhet. Paret Widén såg sig efter köpare. Ronneby kommun var kallsinnig, men 2008 kunde paret Anna och Holger Hvenfeldt berätta att de övertagit anläggningen.

Trädgården öppnade åter 2010 efter två års intensivt renoverande. Tyvärr kunde Hvenfeldts på grund av sjukdom inte utveckla det påbörjade arbetet. Parken stängdes därmed 2014.

Enligt uppgift är anläggningen till salu. Med rätt köpare kan parken på 50 000 kvadratmeter förhoppningsvis öppnas igen till alla trädgårdsälskares glädje.

Bromölla Strandängens IP

Bromölla Strandängens IP

Strandängens idrottsplats ligger som namnet antyder på en äng vid Ivösjöns strand. Strandängen är hemmaarena för Ifö/Bromölla IF. Föreningen bildades 1927.

Vid Utflyktsveriges besök sommaren 2014 hade årets stora loppis hållits dagen innan. På idrottsplatsen bågnade ännu borden av osålda saker och ting.

Ovanför läktaren hängde en skylt med den käcka texten Bromölla kommun satsar på ungdomen.

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43.

I samband med rivningen av den gamla kyrkan hittades en runsten. Den står numera utanför kyrkan. Troligen är det Eksjös riksträd som står i närheten av runstenen.

Eslöv Badhusparken

Det finns inget badhus i Badhusparken mer, då det har rivits. Detta skedde 1970, samma år som det nya badhuset, Karlsrobadet invigdes.

Numera finns bland annat en lekplats i parken. Televerkets station omvandlades till ett Ungdomens hus. Huset öppnade 2002. Efter några år bytte det namn till Mötesplats 0413. 2011 flyttades verksamheten till Östergatan 23A och i samband med detta byttes namnet till Gasverket.

Vid Utflyktsveriges besök 2009 fanns i parken några konstverk som skapats från döda almar. Det ena konstverket, ”Tre träd i flöde” eller ”Standing People” av Lars Borin, invigdes 2004.

Den andra skulpturen var ett motorsågskonstverk av Sören Niklasson. Träskulpturen föreställde antingen stadens kände son, finansmannen Erik Penser eller hans far Wilhelm Penser.

Eslövs allmänning

Eslövs allmänning är ett naturreservat i centrala Eslöv. Allmänningen var från början gemensam betesmark. När staden växte utarbetades planer för bebyggelse. Området ansågs dock ha högt geologiskt värde som tydlig jordartsgräns – mötet mellan slättens bördiga moränlera och Mellanskånes blockrika morän. Området blev naturreservat 1919. Reservatet utökades 2010.

Sedan allmänningen blivit naturreservat har växtligheten helt ändrat karaktär: från busk- och trädfattig betesmark till att från 1960-talet ha utvecklats till ädellövskog.

Allmänningen gick under namnet Tåbelund, namngivet efter kjempekvinnan Taabe, som enligt sägnen ska ha bott här. På allmänningen fanns även en gammal ek, Gylde Eg. Den som passerade eken gjorde bäst i att hälsa på trädet för att inte drabbas av otur och motgångar.

På allmänningen finns den s.k. Hundramannastenen. Namnet kommer från tiden före sjukkassorna när föreningar skapades med ett hundratal medlemmar för att kunna ge bistånd till behövande. Föreningarna träffades ibland för större festligheter och området kring stenen var troligen en plats för sådana fester.

Runt stenen hålls en mindre yta öppen för att påminna om hur allmänningen såg ut när den användes till bete.

I allmänningen finns Eslövs vattentorn.

Grunnebo hed minnessten

Minnessten Gunnebo hed | Av Tubaist - self-made / Own Photo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3921953

Västgöta-Dals regementes övningsplats flyttades 1863 från Nygårdsängen, söder om Vänersborg, till Grunnebo hed.

De stora organisatoriska förändringarna av försvaret i början på 1900-talet påverkade även Västgöta-Dals regemente. Det flyttades till ett annat län, till Halland. I väntan på att kasernerna i Halmstad skulle stå klara placerades år 1902 delar av regementet på Skedalahed utanför Halmstad.

Regementet återsamlades i Halmstad 1906. Då hade regementet döpts om till Hallands regemente (I 16).

Norra Älvsborg kompenserades med att Västgöta regemente år 1916 flyttade in i nybyggda kaserner i Vänersborg.

Gäddeforsabron

Gäddeforsabron

Gäddeforsabron är egentligen två broar över Solgeån i Björkö socken, Vetlanda kommun. Den nya betongbron från 1932 ersatte den äldre stenvalvsbron. Båda broarna finns kvar, men det finns inga uppgifter om hur gammal den äldre bron är.

Vid bron finns en liten rastplats för de resenärer som vill avnjuta medhavd matsäck till tonerna av Solgeåns sorl.

Gärds Köpinge kyrka

Gärds Köpinge

Den berömda mumien gick förlorad vid en restaurering av kyrkan. Mumien lyftes ut och förstördes av regn.
(Källa: Torgny, Ove, [1999], Linnés skånska resa: berättad 250 år senare)

Namnet Gärds Köpinge härstammar från Gärd som är namnet på ett av Skånes häraden.

Snoken kom tyvärr inte med på bild. Enligt Linné var snoken omtyckt av bönderna i östra Skåne – den fångade möss och sorkar.

Götene Solbacken

Grind i parken Solbacken, Götene

Götenes huvudpark heter Solbacken och den ligger i anslutning till Centrumhuset. I parken finns ett par konstverk samt ett minnesmärke (2009) över fotbollsspelaren Arne Selmosson.

Hösten 2012 invigdes lekplatsen Väderleken i parkens östra del. En fantasirik grind leder in besökaren till parken och lekplatsen.

Nationaldagen firas i parken. Vid regnigt väder hålls festligheterna i Centrumhuset.

Götene Västerby IP

Ingången till Västerby idrottsplats i Götene

Idrottsparken Västerby är hemmaarena för Götene IF (bildad 1924). Idrottsplatsen invigdes 1954 och har sedan gradvis byggts till. Sedan 2005 finns utöver huvudplanen även en konstgräsplan, Sparbanksvallen, som GIF driver tillsammans med fotbollsklubben Sils IF (bildad 1933).

Götenes mest kände idrottsman, fotbollsspelaren Arne Selmosson (1931-2002), var verksam i båda klubbarna: som spelare och tränare i SIL och som tränare för GIF. Det finns ett minnesmärke över Selmosson i parken Solbacken bredvid Centrumhuset.

Hooks herrgård

Hooks Herrgård

Hooks herrgård har en lång historia som sträcker sig tillbaka till åtminstone medeltiden. I början av 1400-talet testamenterades Hooks by till Nydala kloster, i vars ägo det förblev tills Gustav Vasa på 1500-talet drog in godset till sin privata egendom.

Under stormaktstiden startades ett antal projekt med manufakturer och fabriker för att producera varor som ylle till armén. Ett framgångsrikt företag var järnbruket vid Lindefors bruk som grundades 1728 och var i olika former verksamt till 1880-talet. Järnbruket hämtade malm bland annat från Taberg, men utnyttjade även den lokala sjömalmen.

Därefter styrdes produktionen över till trämassa- och träsliperifabrik. Senare vidgades produktionen till bland annat konstläder och kartong. 1951 tog dock bruket historia slut då verksamheten flyttades till Götafors.

Järnvägen kom till bygden 1880 med Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ). Till en början var Hok ändpunkten för järnvägen (eller Lindefors som stationen och samhället hette till 1894); efter några år anslöts järnvägen till Södra stambanan i Nässjö.

Munksjö AB köpte egendomen årskiftet 1912-1913. Från 1923 arrenderades huvudbyggnaden och flyglarna ut till friherrinnan Lillemor Åkerhjelms pensionatsrörelse. Munksjö sålde 1963 herrgården med marker till Sigvard Edberg och Steiner Öster. Sedan dess har familjen Edberg utvecklat herrgården till en framgångsrik konferens- och spaverksamhet.

Nuvarande huvudbyggnaden började byggas 1778 och kompletterades några år sedare med flyglarna. En golfbana anlades 1934. Från denna bana har sedan två artonhålsbanor växt fram: Parkbanan, 1984 och Skogsbanan, 1992.

Det går bra för Hooks herrgård. En stor utbyggnad av restaurangen har påbörjats. Invigning planerad under 2019.