Gäddeforsabron

Gäddeforsabron

Gäddeforsabron är egentligen två broar över Solgeån i Björkö socken, Vetlanda kommun. Den nya betongbron från 1932 ersatte den äldre stenvalvsbron. Båda broarna finns kvar, men det finns inga uppgifter om hur gammal den äldre bron är.

Vid bron finns en liten rastplats för de resenärer som vill avnjuta medhavd matsäck till tonerna av Solgeåns sorl.

Prästängen & Driveån Osby

Prästängen och Driveån Osby

Prästängen ligger mellan kyrkan och Osbysjön. Driveån rinner ut i Osbysjön. Ordet os betyder åmynning så Osby betyder byn vid åmynningen – i det här fallet Driveån.

Prästängen fick två nya invånare under våren 2012: Apan Göran och kaninen Lisa. Dessa hade skapats av konstnären och mediaprofilen Peter Apelgren, konstnären Sven-Ingvar Johansson och Finja betong.

Konstverken medverkade sedan i TV-programmet Konstkuppen som sändes den 14 januari 2013.

Kaninen blev dock ensam redan sommaren 2013 när någon marodör brände upp apan. Efter en längre diskussion bestämdes det att en ny apa skulle tillverkas. Den 6 juni 2015 kunde Göran 2.0 invigas bredvid Lisa. Båda täcks numera av ett tjockt och eldfast lager av betong.