Grunnebo hed minnessten

Minnessten Gunnebo hed | Av Tubaist - self-made / Own Photo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3921953

Västgöta-Dals regementes övningsplats flyttades 1863 från Nygårdsängen, söder om Vänersborg, till Grunnebo hed.

De stora organisatoriska förändringarna av försvaret i början på 1900-talet påverkade även Västgöta-Dals regemente. Det flyttades till ett annat län, till Halland. I väntan på att kasernerna i Halmstad skulle stå klara placerades år 1902 delar av regementet på Skedalahed utanför Halmstad.

Regementet återsamlades i Halmstad 1906. Då hade regementet döpts om till Hallands regemente (I 16).

Norra Älvsborg kompenserades med att Västgöta regemente år 1916 flyttade in i nybyggda kaserner i Vänersborg.

Utö skjutfältet

Utö skjutfältet

Utö skjutfält omfattar mittendelen av ön. Det militära övningsfältet användes tidigare som pansarskjutfält av Södermanlands regemente (P10) och Göta livgarde (P 1). Efter det att P 1 lades ner 2005 används skjutfältet huvudsakligen av första amfibieregementet (Amf 1).

Några pansarfordon är utställda intill vägen och det finns informationsskyltar som berättar om militärens verksamhet och om fordonen.