Eslövs allmänning

Eslövs allmänning är ett naturreservat i centrala Eslöv. Allmänningen var från början gemensam betesmark. När staden växte utarbetades planer för bebyggelse. Området ansågs dock ha högt geologiskt värde som tydlig jordartsgräns – mötet mellan slättens bördiga moränlera och Mellanskånes blockrika morän. Området blev naturreservat 1919. Reservatet utökades 2010.

Sedan allmänningen blivit naturreservat har växtligheten helt ändrat karaktär: från busk- och trädfattig betesmark till att från 1960-talet ha utvecklats till ädellövskog.

Allmänningen gick under namnet Tåbelund, namngivet efter kjempekvinnan Taabe, som enligt sägnen ska ha bott här. På allmänningen fanns även en gammal ek, Gylde Eg. Den som passerade eken gjorde bäst i att hälsa på trädet för att inte drabbas av otur och motgångar.

På allmänningen finns den s.k. Hundramannastenen. Namnet kommer från tiden före sjukkassorna när föreningar skapades med ett hundratal medlemmar för att kunna ge bistånd till behövande. Föreningarna träffades ibland för större festligheter och området kring stenen var troligen en plats för sådana fester.

Runt stenen hålls en mindre yta öppen för att påminna om hur allmänningen såg ut när den användes till bete.

I allmänningen finns Eslövs vattentorn.

Lövhults sport- och friluftsområde

Lövhults friluftsområde, start och målgång

Lövhults sport- och friluftsområde ligger ett par kilometer från Nässjö. Här kan sport- och friluftsintresserade ägna sig åt en mängd olika aktiviteter.

Här finns framför allt goda skidspår, men det finns även mycket att göra för utövare av bland annat orientering, ridning och allmän friluftsverksamhet. Lövhult utgör en del av det 229,6 hektar stora Lövhults naturreservat.

På området finns övernattningsmöjlighet med både vandrarhem och camping. Här finns även Sveriges första idrottskapell, Sankta Valborgs kapell.

Skanörs ljung

Skanörs Ljung

Skanörs ljung är ett naturreservat i Vellinge kommun. Ljungen är under tidig höst intressant för fågelskådare, då bland annat bivråkar använder termiken från ljungen till hjälp på färden mot sina vintervisten.

Sedan 1992 har Bivråkens dag firats. Tillställningen bytte namn till Falsterbo Bird Show från och med år 2010.