Aneby Svartåparken

Parken anlades i början på 1900-talet i privat regi. 1924 överlämnades parken till det dåvarande municipalsamhället.

I parken finns en byst av samhällets ”starke man” Anders Peter Andersson (1859-1931) med stor betydelse för samhällets uppkomst och tidiga utveckling. Bysten avtäcktes 1959 inför en publik på uppemot 10 000 personer. På sockeln står det: ”Han planlade vårt samhälle”.

I parken finns även en boulebana och en musikpaviljong. Parken avslutas i söder med Konserthuset.

Eslöv Badhusparken

Det finns inget badhus i Badhusparken mer, då det har rivits. Detta skedde 1970, samma år som det nya badhuset, Karlsrobadet invigdes.

Numera finns bland annat en lekplats i parken. Televerkets station omvandlades till ett Ungdomens hus. Huset öppnade 2002. Efter några år bytte det namn till Mötesplats 0413. 2011 flyttades verksamheten till Östergatan 23A och i samband med detta byttes namnet till Gasverket.

Vid Utflyktsveriges besök 2009 fanns i parken några konstverk som skapats från döda almar. Det ena konstverket, ”Tre träd i flöde” eller ”Standing People” av Lars Borin, invigdes 2004.

Den andra skulpturen var ett motorsågskonstverk av Sören Niklasson. Träskulpturen föreställde antingen stadens kände son, finansmannen Erik Penser eller hans far Wilhelm Penser.

Götene Solbacken

Grind i parken Solbacken, Götene

Götenes huvudpark heter Solbacken och den ligger i anslutning till Centrumhuset. I parken finns ett par konstverk samt ett minnesmärke (2009) över fotbollsspelaren Arne Selmosson.

Hösten 2012 invigdes lekplatsen Väderleken i parkens östra del. En fantasirik grind leder in besökaren till parken och lekplatsen.

Nationaldagen firas i parken. Vid regnigt väder hålls festligheterna i Centrumhuset.

Idas skola och park

Månen och Venus 190102

Skolan är namngiven efter Ida Ljungkvist (1843-1881). Hon var Karl Ottonin Ljungkvists (ägare till Munksjö pappersbruk) första hustru. Tillsammans med sin andra hustru Klara donerade han år 1882 50 000 kronor samt en tomt till Jönköping stad.

Donationen skulle användas till att grunda och upprätthålla en praktiskt hushållsskola. Byggnaden med ritningar av August Atterström stod klar 1908. Parken anlades året därpå och invigdes 1934. Numera är skolan en förskola.

Idas skola ligger vid Drottninggatan som leder till Munksjös gamla huvudingång. Där ligger Munksjö museum.

Jönköping Rådhusparken

Månen och Venus 190102

Rådhusbyggnaden uppfördes ursprungligen som Allmänt läroverk 1866-1867 efter ritningar av Fridolf Wijnbladh. När läroverket flyttade till nya lokaler byggdes byggnaden om till rådhus, vilken invigdes 1914. I byggnaden låg tingsrätten fram till 1984 då den flyttades till Hovrättstorget.

Framför Rådhuset finns en musikestrad från 1952, ritad av Gösta Planck (stadsarkitekt 1941-1953).

I parken finns en byst av Viktor Rydberg av John Börjeson (1898).

Jönköpings stadspark

Månen och Venus 190102

Efter ett beslut i stadsfullmäktige 1896 anlades Stadsparken. Samma år grundades Stadsparkssällskapet som ansvarade för driften fram till slutet av 1960-taet då kommunen tog över. Stadsparken ligger på Dunkehällaplatån.

I Stadsparken firas midsommar, man kan äta eller ta en kopp kaffe på restaurang Stugan eller gå vilse i en labyrint.

I Stadsparken finns en mängd intressanta platser. På Resepraktikan beskrivs Arboretum, Fågelmuseet, Stadsparksvallen, Klockstapeln, Smålandsstenen, Utsiktsplats och Friluftsmuseum.

Fd postmästaren J. A. Olsson var under lång tid en engagerad ledare för Stadsparken.

Kaktusplanteringen Norrköping

Carl Johans park, kaktusutställning

I den södra delen av Carl Johans park finns sedan 1926 Norrköpings stolthet Kaktusplanteringen. Här visas varje år en ny ny motivgrupp av uppemot 25 000 växter, till stor del kaktusar. Årets motivgrupp påbörjas i maj och efter flera veckors arbete kan den invigas i juni.

Under vintern finns kaktusarna i ett växthus. Kaktusarna härstammar från en donation från byggmästare Anders Carlsson 1910.

Karlskoga Ekmansdalen

Karlskoga Ekmansdalen

1869 flyttade garvaren Gustav Ekman sin verksamhet till bäckravinen som numera är en park.

Runt om ravinen växte ett hyreshusområde upp på 1940-talet. Ravinen omvandlades till park. Stora ombyggnader och restaureringar genomfördes på 1980-talet.

Bredvid det ”randiga plåttältet” har ett träd planterats 2013 av förra stadsträdgårdsmästaren Sif Eklund.

Längre in i parken finns en liten utomhusscen där det anordnas musikevenemang på somrarna.

Karlskoga Tingshusparken & konsthallen

Karlskoga konsthall & tingshusparken

Karlskoga konsthall ligger i det gamla tingshusets arrestlokal. Tingshuset, som inte finns kvar, blev berömt för att det var här som det beslöts att efter Alfred Nobels död att hans ”rätta bostad” var på Björkborn utanför Karlskoga. Detta var av stor betydelse då många menade att han huvudsakligen var bosatt i Frankrike. Hade rätten ansett att hans rätta bostad var i Frankrike hade hela förmögenheten, dvs Nobelpriset, hamnat där.

Tingshusets verksamhet flyttade till nya lokaler vid nuvarande Alfred Nobels torg på 1940-talet.

Tingshusparken har blivit något av en skulpturpark med bland annat en modell av det gamla tingshuset, en byst av Alfred Nobel av Christian Eriksson samt Boforsmomumentet (1946), av John Lundqvist (1882-1972). Parken kännetecknas även av en blomsterprakt med blåa och gula blommor.

Konsthallen hade stängt vid Resepraktikans besök, det gavs inte möjlighet att se utställningen om rostiga amerikanska bilar, In Rust We Trust. Istället körde en amerikansk bil i mycket fint skick förbi under fotograferandet av Tingshusparken.

Norrköping Carl Johans park

Karl Johan-staty

Prominenta Norrköpingsbor beslöt på 1840-talet att resa en staty över konung Karl XIV Johan. Statyn skapades av Ludwig Schwanthaler (1802-1846) och gjöts i München. Statyn invigdes 1846.

Platsen för statyn hette ursprungligen Saltängstorget, men torget fick ett mer passande namn som Carl Johans torg efter att statyn hade rests. 1887 omvandlades torget till en park med namnet Carl Johans park.

Norr om parken hade en annan park på 1860- och 1870-talen anlagts med namnet Stadsparken och senare Järnvägsparken. På 1970-talet slogs parkerna samma och fick ett gemensamt namn: Carl Johansparken. År 1999 ändrades namnet till Carl Johans park.

I parkens södra del ligger Kaktusplanteringen.

Osby Centralparken

Centralparken Osby

Centralparken är en centralt belägen park öster om järnvägen. Parken avgränsas av Östra Järnvägsgatan, Planteringsgatan, Östra Storgatan och Esplanadgatan.

Stationen ligger på andra sidan Järnvägsgatan; Postnords företagscenter vid Planteringsgatan; Parkskolan vid Östra Storgatan och Sparbanken Skåne vid Esplanadgatan. Tidigare fanns Fotomuseet i Osby på Esplanadgatan 7, men det är oklart i december 2018 om museet är öppet.

I parken finns en musikestrad och ett urval av offentlig konst.

Simrishamn Brunnsparken

Simrishamn Brunnsparken

I brunnsparken finns en amfiteater där det hålls allsång under sommaren.

I parken finns även en fontän/ brunnskar, på vars sidor man kan bekanta sig med stadens och bygdens historia. Karet skapades av skulptören Torolf Engström (1909-1987) och tidigare museichefen på Österlens museum Gustaf Åberg.

Brunnskaret finansierades av en frikostig donation från makarna Fagerström och kunde invigas 1984.

Det finns fler brunnskar som berättar om städers och bygders historia i till exempel Malmö, Helsingborg och Jönköping.

Solna Näckrosparken

En dag hösten 2017 tar jag T-banans röda linje mot Akalla och går av vid T-station Näckrosen. På en av väggarna där nere har konstnären Lizzie Olsson-Ahrle sammanställt en monter med historiska foton och föremål från platsen. Att strutsfarmens marker blev till Filmstaden och senare delvis till Riksteaterns förråd. Där finns också en kopia på Greta Gustavssons /Garbos/  filmkontrakt från 1923 för rollen i Gösta Berlings saga.

Alldeles intill ligger SF:s Filmstaden med alla minnen från svensk films storhetstid.

Följer Rådströms berättelse i boken Den korta resan och kommer till Näckrosparken där det gamla vattentornet från 1910 blivit bostäder. I parken finns det många lekplatser och när jag letar efter Näckrosdammen ser jag ett torn med en gyllene tupp högst upp, alldeles intill dammen med näckrosorna. Tornet fanns inte på Rådströms tid, han skrev artikeln 1952. Betongtornet är klocktorn till Råsunda kyrka från 1968 ritad av arkitekten Georg Scherman. De tre klockorna heter Tro, Hopp och Kärlek. Kyrkobyggnaden är i rött tegel. Erik Höglund står för tuppen och glasutsmyckningarna inne i kyrkan

Sävsjö Perennparken & Lagunen

Månen och Venus 190102

Den kanske vackraste platsen i Sävsjö är Perennparken med Lagunen. Sävsjöån är delvis uppdämd till en lagun. På den lilla ön i laguner sitter Näcken som träskulptur.

Det hålls en del arrangemang i parken som nationaldagsfirande. Om vädret är dåligt kan man ta sin tillflykt till ett vindskydd.

Perennparken och Lagunen utgör delar av Sävsjö trädgård.

Ån skiljer parken från Kulturhuset.

Tomelilla stadspark

Tomelilla stadspark

Stadsträdgårdsmästaren Per A. Nilsson byggde upp stadsparken som invigdes 1920. Nilsson hade ett särkilt intresse för ovanliga buskar och träd. Därför kan man hitta arter som tulpanträd, gudaträd, japansk magnolia, sibiriskt korkträd och snödroppsträd runt om i parken.

Parken innehåller en arkitektoniskt intressant del där en ensam parkbänk står framför en mur. Muren står antagligen där för att förstärka de ord eller toner som framförs ungefär på platsen för parkbänken.

Uppsala Stadsträdgården

Stadsträdgården anlades för mer än 150 år sedan på mark som varit allt från lertäkt till betesvall, humlegård och köksträdgård åt slottet. I slutet på 1800-talet insåg man att stadsborna behövde parker för promenader och rekreation och området blev Uppsalas välbesökta stadspark mitt i staden.

Till parkens 150 års jubileum renoverade man näckrosdammen och den lilla ön som kallas för Lycksalighetens ö. Linné hade studerat floran och faunan i området och till Linnénjubileet  år 2007 skapade man här hans arbetsrum med skrivbord och stol på en randig matta av perenner. Även bordet och stolen fylldes med växter. Intill finns en uppförstorad ”plugghäst”.

Vetlanda Konstförening & Apoteksparken

Månen och Venus 190102

Vetlanda Konstförening grundades 1949 och har sedan 1986 sina utställningslokaler i det gamla apotekshuset från 1852.

Byggnaden ligger i Vetlandas stadspark Apoteksparken. Här finns bland annat en minnessten (1933) över Vetlanda skvadron och Östra härads kompani. Vidare en runsten samt Riksträdet.

Vid Apoteksparken finns även Vetlanda museum.

Vrams Gunnarstorp

Vrams Gunnarstorp

Resepraktikan dokumenterade trädgården vid sitt besök 2006.

Parken i Vrams Gunnarstorp var berömd redan under Linnés tid. Särskilt de uråldriga buxbomhäckarna är verkliga sevärdheter. De stora avenbokshäckarna vore också väl värda ett besök i slottsparken, som tyvärr inte är öppen längre för allmänheten.

Anledningen till att parken har stängts är risken för att buxbomshäckarna ska smittas av en mycket allvarlig sjukdom.

Vrams Gunnarstorp ligger vid Söderåsen och slottsparken övergår i skog. En etapp av Skåneleden passerar slottet.