Jönköping gymnastikhuset

Månen och Venus 190102

Läroverkets gymnastikhus uppfördes 1878-1881 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Informationstavla finns på huset