Abrahamsberg T-station

Gröna linjens gröna färg

Gustaf Abraham Pihl hette en av soldaterna i Livregementet till häst på 1800-talet. Han bodde på ryttartorpet från 1700-talet. Hans efterträdare, Sveriges siste indelte soldat Frans Krig levde i stugan ända fram till 1916.

Vid ombyggnaden av stationen 1999 fick keramikern Rigmor Roxner utforma väggarna. Med ett tjugotal nyanser av skimrande grå klinker, satta i ”kontrollerad slumpmässisghet” blir väggarna livfulla. I biljetthallen har Roxner skapat en 12 m lång relief i vita, snedställda stengodsplattor som bildar ett föränderligt skuggmönster beroende av ljuset.

Akalla T-station

Blå linjens blå färg

Akalla är tunnelbanans nordligaste stationen och som 90:e station invigdes den sommaren 1977. Namnet kan tolkas som ”åkarlarnas by”. Akalla by ligger nära Igelbäcken som var en viktig färdled. Många gårdsbyggander är bevarade och används idag för fritidsaktiviteter.

Familjen Jansson ägde gården Akalla från 1700-talet och brukade jorden fram till 1974.

Konsten i socialrealistisk stil skapades av Birgit Ståhl-Nyberg. Den står av stora stengodstavlor tillverkade på Gustavsbergs porslinsfabrik. Bilderna berättar om vardagen för män och kvinnor i arbetslivet och på fritiden.

Alby T-station

Röda linjens röda färg

En sagogrotta där väggarna i grönt bildar bakgrund till många färgglada, spännande mest nonfigurativa bilder som kan kan tolkas efter behag.

Olle Ängqvist kallar sin station för ”Hemligheternas grotta”. Den stod färdig när stationen öppnades 1975.

Stationsnamnet är taget efter Alby säteri som har medeltida anor.

Alvik T-station

Gröna linjens gröna färg

”Vågornas möte” kallar japanen H N Koda sitt arbete längs spårväggen, i biljetthallen och trappan mot Tvärbanan. Den 28 ton tunga skulpturen i basalt kallar han ”Gryningskälla”.

Koda beskriver golvet i cementmosaik ”Isens fjäll” som: ”Kaninens bo är inte långt härifrån, det är deras gård. De roa sig med att tävla i konståkning.”

Väggen längs rulltrappan ned till gatuplanet är klädd med cementmosaik i gråskala. ”Orm och Iris” är namnet på det 110 kvadratmeter stora verket.

Stationen genomgick en total ombyggnad 1999 för smidigt byte till Tvärbanan. Intill finns en bussterminal och vill man åka till Nockeby tar man spårvagn 12 från perrongen.

Aneby resecentrum

Aneby resecentrum

Aneby resecentrum ligger vid stambanan. Järnvägstrafiken invigdes 20/7 1874 på sträckan Aneby – Nässjö samt 23/11 1874 Aneby – Sommen. Sträckan Nässjö – Katrineholm betecknades ursprungligen som Östra stambanan, men sedan 1990 beskrivs hela sträckan Malmö-Katrineholm som Södra stambanan.

Stationhuset var vid invigningen 1874 ett enplanshus med vind. Vindsplanet inreddes och byggdes ut vid ett senare tillfälle.

På 1990-talet förlorade järnvägsstationen sin roll som stationsbyggnad och ett nytt resecentrum byggdes upp en bit norr om stationen. Bangården försvann och stationens perronger ligger direkt vid huvudspåren norr- och söderut. Resecentrat invigdes 1996. Hissarna till järnvägsövergången installerades 2010-2011. Resecentrumet följer ett åttkantigt formspråk likt en del andra byggnader i Aneby, som kommunhuset och Svenska kyrkans tillbyggnad.

Numera stannar inga fjärrtåg i Aneby, men det finns lokala Krösatåg mellan Jönköping/ Nässjö och Tranås. Bussförbindelser finns mot Jönköping, Tranås och Eksjö.

Vid järnvägsövergången i Järnvägsparken på den östra sidan av järnvägen mellan gamla stationen och resecentrumet finns två sevärdheter: En fornminnessten samt en byst över THX-doktorn Sandberg.

Aspudden T-station

Röda linjens röda färg

Resenärer som åker med rulltrappan ner till perrongen möts av en stor pingvin med låda på magen. Vad har den där att göra?? Man kan inte låta bli att undra. Konstnären P G Thelander berättar att det är just detta – att få oss att undra och fundera – som var meningen med fågeln.

Thelander har också färgsatt de emaljerade plåtarna som hänger längs spårväggarna.

Denna station har fått sitt namn efter ett 1700-tals torp.


Axelsberg T-station

Röda linjens röda färg

Var är konsten? Vad är det för konstiga krumelurer bakom spåren?

Figurerna i olika material utgör jättebokstäverna i stationsnamnet Axelsberg. De kom på plats 1983.

Fyra konstnärer som deltog i ett seminarium anordnat av Konstakademien kom att utforma konsten på stationen. Titta närmare på bokstaven A. Är den av aluminium? Kan G vara av guld, S är nog sand och E är kanske emalj osv. Kul!

Bagarmossen T-station

Gröna linjens gröna färg

Hösten 1994 invigdes den underjordiska stationen Bagarmossen som station nr 99. Slutstationen på linje 17 från 1958 låg ovan jord stängdes och den underjordiska nya stationen utformades av konstnären Gert Marcus.

Längs spårväggarna finns 228 glasskivor i en bestämd föränderlig färgskala. Färgerna övergår nästan omärkligt från en nyans till en annan. Golvet och sittbänkarna är byggda av påkostad grå marmor.


Bandhagen T-station

Gröna linjens gröna färg

Ett av de tyngre konstverken hittar man här på stationen. Ett stort sandstensblock som väger 19 ton lyftes en natt över stängslet upp på perrongen. Konstnären Freddy Fraek kombinerade blocket med sin version av en måttstock som löper litet upp och ned längs perrongen och återfinns vid ingången nere på torget.

Bandhagens station invigdes 1954 och konsten ”Linear” kom 1983.

Namnet har tagits efter torpet Bandhagen som hörde till Örby och är omnämnd redan 1677. Den brann ned 1942.

Bengtsfors EKA-parken

Dalslands kanal Bengtsfors

Intill Dalslands kanal i Bengtsfors har man efter flera års intensiv sanering byggt upp EKA-parken med miljörum bestående av utomhusutställning om omvandlingen av industriområdet till park. På terrasser mot kanalen kan man sitta och titta på passerande båtar. Det finns också en miniatyrkanal, där man kan öppna och stänga slussportar och låta en liten båt färdas längs kanalen.

På platsen hade den unge ingenjören Johan Rudolf Liljeqvist (1855-1930) planer på att utnyttja fallhöjden till att starta ett kraftverk och en industrianläggning. I brist på eget kapital skrev han till Alfred Nobel som fick förtroende för Liljeqvist och projektet kom igång. Kraftverkets turbiner kördes igång 1897 och produktion av bland annat nymodigheten el för trefasdrift. Flera industrier startades här genom åren. Efter nedläggningen behövde området saneras från bland annat kvicksilver och dioxiner. Detta  var landets största saneringsprojekt åren 2006-2008 och kostade 260 miljoner kronor.

Stor var Liljeqvists förvåning när han fick meddelande om att han tillsammans med Alfred Nobels nära vän Ragnar Sohlman var utsedd att verkställa Nobels testamente.

Portvaktstugan in till EKA, Liljeqvists Elektrotekniska Aktiebolag är flyttad till Gammelgården uppe på Majberget.