Aneby resecentrum

Aneby resecentrum

Aneby resecentrum ligger vid stambanan. Järnvägstrafiken invigdes 20/7 1874 på sträckan Aneby – Nässjö samt 23/11 1874 Aneby – Sommen. Sträckan Nässjö – Katrineholm betecknades ursprungligen som Östra stambanan, men sedan 1990 beskrivs hela sträckan Malmö-Katrineholm som Södra stambanan.

Stationhuset var vid invigningen 1874 ett enplanshus med vind. Vindsplanet inreddes och byggdes ut vid ett senare tillfälle.

På 1990-talet förlorade järnvägsstationen sin roll som stationsbyggnad och ett nytt resecentrum byggdes upp en bit norr om stationen. Bangården försvann och stationens perronger ligger direkt vid huvudspåren norr- och söderut. Resecentrat invigdes 1996. Hissarna till järnvägsövergången installerades 2010-2011. Resecentrumet följer ett åttkantigt formspråk likt en del andra byggnader i Aneby, som kommunhuset och Svenska kyrkans tillbyggnad.

Numera stannar inga fjärrtåg i Aneby, men det finns lokala Krösatåg mellan Jönköping/ Nässjö och Tranås. Bussförbindelser finns mot Jönköping, Tranås och Eksjö.

Vid järnvägsövergången i Järnvägsparken på den östra sidan av järnvägen mellan gamla stationen och resecentrumet finns två sevärdheter: En fornminnessten samt en byst över THX-doktorn Sandberg.

Eksjö resecentrum

Eksjö resecentrum har växt fram kring järnvägsstationen. Södra stambanan drogs väster om Eksjö så det blev det framväxande Nässjö som blev Höglandets stora järnvägsknut. Eksjö knöts snabbt till stambanan genom Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) 1869. Stationsbyggnaden ritades av Adolf Emil Melander och stod färdig 1897. Melander ritade även Västervik station i samma stil.

Eksjö var trots allt en liten järnvägsknut under närmare 40 år – tack vare Eksjö-Österbymo Järnväg (EÖJ). Den smalspåriga järnvägen (891 mm) invigdes 1915, men blev aldrig särskilt lönsam. Bolaget förstatligades 1945. Persontrafiken lades ned 1954. Godstrafiken upphörde 1968 och spåren revs upp 1969-70.

Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866. Nuvarande stationshuset, som ritades av Folke Zetterwall, är från 1914. Stationen blev en mycket viktig knutpunkt varifrån det drogs linjer till många skånska städer som ville ha anslutning till stambanan.

Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ) (1865) byggdes för att de båda hamnstäderna skulle få den åtråvärda förbindelsen till Södra stambanan. Den skånska porten mot kontinenten, Ystad, fick sin anslutning 1866 genom Ystad-Eslövs järnväg (YEJ). Drygt tio år senare öppnades linjen Eslöv – Hörby Järnväg (EHJ). 1898 som knöts Eslöv ihop med Klippan då Röstånga-Eslövs Järnväg (REJ) invigdes. Sedan tidigare fanns förbindelsen Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ).

Banorna förstatligades på 1930- och 40-talen. Persontrafiken mellan Klippan och Eslöv upphörde 1961 och banan mellan Eslöv och Röstånga revs upp samma år. Sträckan Eslöv-Hörby lades ner 1967 och även denna bana revs ganska omgående upp.

På senare år har tågresandet fått ett uppsving och tågentusiaster kunde glädjas åt att persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg via Marieholm och Teckomatorp återupptogs 2016!

Stationsbyggnaden är byggnadsminne sedan 1986. Ytterligare delar av stationsområdet blev byggnadsminne år 2007. Av intresse är den gång under järnvägen som binder samman perrongerna och stationen – den första av sitt slag i Sverige.

Inne på stationen finns en minnesplakett över de finska krigsbarnen som kom till Skåne. Plaketten sattes upp 2011.

Eslövs busstation ligger i anslutning till järnvägsstationen.

Götene station

Götene station

Det går inga tåg till Götene längre. 1887 invigdes smalspåriga (891 mm) Skara–Kinnekulle–Vänerns Järnväg (SKWJ). 1904 köptes företaget upp av Västergötland–Göteborgs Järnvägar (VGJ).

1949 förstatligades bolaget. Persontrafiken genom Götene lades ner 1970. Godstrafiken mellan Götene och Forshem lades ner samtidigt som persontrafiken. Sträckan Götene – Vara drevs med godstrafik till 1983.

Spåren revs upp 1985. Stationshuset, som hade byggts om i funkisstil 1942, revs troligen i mitten av 1980-talet. Numera används stationsområdet som Götenes busstation.

Jönköping centralstation och resecentrum

Jönköping centralstation

Jönköpings resecentrum är ett viktigt nav för buss- och tågförbindelser.

Jönköpings centralstation började trafikeras i samband med att Södra stambanan färdigställdes mellan Falköping och Nässjö.

Den gamla stationen revs i början på 1980-talet och ersattes av den nuvarande byggnaden som ritades av Carl Nyrén (1984).

Jönköpings turistbyrå låg tidigare i resecentrum, men har flyttat.

Filmen om Jönköping i Skånska resan utspelar sig på Jönköpings resecentrum.

Karlskoga busstation

Karlskoga busstation

Det går inga reguljära  persontåg till Karlskoga längre. Det var ett tag sedan. Persontrafiken försvann redan 1966 och järnvägsstationen revs 1973. Dock finns järnvägen kvar. Det går fortfarande godståg mellan Strömborg på Västra Stambanan och Bofors industriområde. Från Bofors till Nora finns också spåren kvar. De underhålls av den livskraftiga Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ).

Järnvägstrafiken genom Karlskoga handlade inte primärt om att transportera människor mellan olika befolkningscentra, utan Nora-Karlskoga Järnväg och dess efterföljare Nora Bergslags Järnväg (NBsJ/ senare NBJ) byggdes för att malmen i Nora bergslag skulle kunna transporteras till järnbruken i Bofors och Degerfors, för att sedan som mer bearbetade produkter fraktas till hela världen från den egna hamnen Otterbäck vid Vänern.

Karlskoga ligger strategiskt  längs E 18 mellan Karlstad och Örebro. Det går busslinjer i alla vädersträck. Linje 500  går mot Karlstad med Värmlandstrafiks gula bussar. Linje 500 mot Örebro är däremot målad i Örebro länstrafiks blå färg.

Från Busstorget kommer man via en park och en parkeringsplats  ner till vägen där stationen och stationsområdet låg förr.  (Markerad  på kartan nedan med orange nål)

Vid stationen finns en rondell med tre stegrande hästar. Det är skulpturen Da Capo (1999) av konstnären Göran Persson. Skulpturen är ett minnesmärke över Karlskoga som cirkusstad – över Baptista Mijares-Schreiber (1886-1956), hennes berömda häst  Menelik, samt hennes och maken Jesús (Chuy) Mijares (1893–1955) Cirkus Mijares-Schreiber.

 

Kristinehamns station

Kristinehamns station

Kristinehamns station byggdes i samband med att Nordvästra stambanan kom 1866 till staden. Det fanns redan en station som var ena ändpunkten på Chrisnehamn – Sjöändans järnväg (CJ). Denna station fick namnet Kristinehamn Nedre station.

Hela stambanan Laxå – Charlottenberg och vidare till Norge invigdes 1871.

Banan från Kristinehamn norrut både breddades och förlängdes efter starten 1850 med hästdragen järnväg till Sjöändan 11 kilometer norr om Kristinehamn. 1873 köptes denna bana upp av Östra Wermlands Järnväg som förlängde järnvägen till Persberg nära Filipstad. 1897 köpte Mora – Vänern Järnväg (MVJ) upp ÖWJ och banan förlängdes till Mora. Slutligen köpte SJ upp järnvägen 1917 för att länka denna bana som den sydligaste delen av Inlandsbanan.

Utöver goda järnvägsförbindelser finns det även goda bussförbindelser från busstationen till bland annat Karlskoga och Nässjö. Resepraktikan avslutade en av sina Värmlandsexpeditioner med direktbussen till Nässjö.