Aneby resecentrum

Aneby resecentrum

Aneby resecentrum ligger vid stambanan. Järnvägstrafiken invigdes 20/7 1874 på sträckan Aneby – Nässjö samt 23/11 1874 Aneby – Sommen. Sträckan Nässjö – Katrineholm betecknades […]

Broby busstation

Busstationen Broby

Broby busstation ligger delvis på den numera nedlagda järnvägsstationens spårområde. I Broby korsas Skånetrafikens regionlinjer 542 Hässleholm – Sibbhult och 545 Kristianstad – Osby.

Eksjö resecentrum

Eksjö resecentrum har växt fram kring järnvägsstationen. Södra stambanan drogs väster om Eksjö så det blev det framväxande Nässjö som blev Höglandets stora järnvägsknut. Eksjö […]

Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866. Nuvarande stationshuset, […]

Götene station

Götene station

Det går inga tåg till Götene längre. 1887 invigdes smalspåriga (891 mm) Skara–Kinnekulle–Vänerns Järnväg (SKWJ). 1904 köptes företaget upp av Västergötland–Göteborgs Järnvägar (VGJ). 1949 förstatligades […]

Hanaskogs station

Hanaskogs station

Det går sedan lång tid inga persontåg till Hanaskog. Det bedrevs dock godstrafik in på 2000-talet på sträckan mellan Karpalunds station och Hanaskog. Trafiken hölls […]

Hjo busstation

Hjo busstation

Busstationen ligger på bangården för den smalspåriga (891 mm) Hjo-Stenstorps Järnväg (HSJ). Rälsen revs upp 1968 och stationshuset revs efter det sålts. Järnvägsstationen ersattes av […]

Högsby station

Högsby station

Det är enkelt att byta mellan tåg och buss på Högsby station då de delar samma plattform. Högsby har haft direkt tågförbindelse till Kalmar och […]

Hörby busstation

Hörby busstation

Järnvägsepoken i Hörby är över sedan länge. Järnvägsstationen har andra funktioner numera. Trots detta har Hörby goda bussförbindelser med större städer som Kristianstad, Lund och […]

Jönköping centralstation och resecentrum

Jönköping centralstation

Jönköpings resecentrum är ett viktigt nav för buss- och tågförbindelser. Jönköpings centralstation började trafikeras i samband med att Södra stambanan färdigställdes mellan Falköping och Nässjö. […]

Kalmar Centralstation

Kalmar Centralstation

Kalmar var under lång tid en av Sveriges viktigaste städer, men dragningen av stambanorna kom att lämna sydöstra Sverige något utanför de nya ekonomiska pulsådrorna […]