Aneby resecentrum

Aneby resecentrum

Aneby resecentrum ligger vid stambanan. Järnvägstrafiken invigdes 20/7 1874 på sträckan Aneby – Nässjö samt 23/11 1874 Aneby – Sommen. Sträckan Nässjö – Katrineholm betecknades ursprungligen som Östra stambanan, men sedan 1990 beskrivs hela sträckan Malmö-Katrineholm som Södra stambanan.

Stationhuset var vid invigningen 1874 ett enplanshus med vind. Vindsplanet inreddes och byggdes ut vid ett senare tillfälle.

På 1990-talet förlorade järnvägsstationen sin roll som stationsbyggnad och ett nytt resecentrum byggdes upp en bit norr om stationen. Bangården försvann och stationens perronger ligger direkt vid huvudspåren norr- och söderut. Resecentrat invigdes 1996. Hissarna till järnvägsövergången installerades 2010-2011. Resecentrumet följer ett åttkantigt formspråk likt en del andra byggnader i Aneby, som kommunhuset och Svenska kyrkans tillbyggnad.

Numera stannar inga fjärrtåg i Aneby, men det finns lokala Krösatåg mellan Jönköping/ Nässjö och Tranås. Bussförbindelser finns mot Jönköping, Tranås och Eksjö.

Vid järnvägsövergången i Järnvägsparken på den östra sidan av järnvägen mellan gamla stationen och resecentrumet finns två sevärdheter: En fornminnessten samt en byst över THX-doktorn Sandberg.

Berga station

Berga station

Berga station ligger norr om kommuncentrat Högsby. Berga är kommunens järnvägscentrum med järnvägstrafik som sträcker sig tillbaka till 1871 då viss trafik på bandelen Berga-Oskarshamn inleddes. Hela sträckningen av Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) invigdes 1874.

Berga uppgraderades till järnvägsknut när smalspåriga (891 mm) Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) invigdes 1897. Det fanns planer på att förlänga denna järnväg till Västervik, men dessa planer genomfördes inte.

Både NOJ och KBJ förstatligades på 1940-talet. Trafiken på KBJ och Berga minskade gradvis efter kriget, delvis på grund av att KBJ var en smalspårsbana. Hela KBJ:s sträckning och vidare till Hultsfred breddades under 1970-talet till normalbredd. På 90-talet kom trafiken igång på den nydöpta Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar. Berga återfick sin roll som järnvägsknut.

Sedan 2014 bedrivs ingen reguljär persontrafik (förutom trafiken längs Stångådalsbanan) längs gamla NOJ mellan Berga och Eksjö. Även tågtrafiken mellan Berga och Oskarshamn har kraftigt reducerats.

Bräkne-Hoby station

Bräkne-Hoby station

Järnvägen kom till Bräkne-Hoby med Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ) 1889. Spårvidden var den i Blekinge vanliga, men i övriga Sverige desto sällsyntare 1067 mm. Det splittrade järnvägsnätet i Blekinge slogs samman i början på 1900-talet till Blekinge Kustbanor (BKB).

På 1940-talet förstatligades driften av järnvägen och banan byggdes om till normalspår. Numera ligger Bräkne-Hoby på linjen mellan Köpenhamn och Karlskrona, vilket ger goda kommunikationer med Öresundstågen för orten.

Vid Resepraktikans besök ryckte den lokala brandkåren ut på något larm och passerade stationen längs Backerydsvägen.