Aneby resecentrum

Aneby resecentrum

Aneby resecentrum ligger vid stambanan. Järnvägstrafiken invigdes 20/7 1874 på sträckan Aneby – Nässjö samt 23/11 1874 Aneby – Sommen. Sträckan Nässjö – Katrineholm betecknades […]

Berga station

Berga station

Berga station ligger norr om kommuncentrat Högsby. Berga är kommunens järnvägscentrum med järnvägstrafik som sträcker sig tillbaka till 1871 då viss trafik på bandelen Berga-Oskarshamn […]

Bro station

Månen och Venus 190102

Bro station ligger vid järnvägen mellan Stockholm och Västerås som ursprungligen drevs av Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SVB). Persontågstrafiken upphörde 1972, men i samband med upprustning av […]

Bromölla station

Bromölla station

Stationsbyggnaden är från 1999 då man flyttade Bromölla station några kilometer österut. Järnvägen trafikeras av Ösesundståg mellan Köpenhamn och Karlskrona. Blekinge kustbana (järnvägen mellan Kristianstad […]

Bruzaholm station

Bruzaholm station

En av stationerna längs gamla Nässjö – Oskarshamns Järnväg (NOJ) som har trafikerats av Krösatågen. 

Bräkne-Hoby station

Bräkne-Hoby station

Järnvägen kom till Bräkne-Hoby med Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ) 1889. Spårvidden var den i Blekinge vanliga, men i övriga Sverige desto sällsyntare 1067 mm. Det […]

Bålsta station

Bålsta station

Bålsta station i Håbo kommun i Uppsala län utgör sedan 1996 en slutstation för SL:s pendeltåg. Detta år återkom persontrafikförbindelserna. Under åren 1876 till 1972 […]