Stockholm City

Månen och Venus 190102

Pendeltågsstationen Stockholms City invigdes 10 juli 2017 samtidigt med stationen Stockholm Odenplan. Eftersom pendeltågstrafiken hade utökats genom åren behövdes nya spår för tågen eftersom ”getingmidjan” med endast två spår, som betjänat både fjärr- och pendeltågstrafiken inte räckte till längre.

En ny sträcka på 6 km byggdes från Södermalm. Den går i tunnel genom Riddarfjärden och vidare djupt under Centralstationen till Odenplan och norrut där den ansluter till tidigare spår.

Det är skilda perronger för norrgående och södergående tåg. Med hjälp av de många och stora konstverken som finns på perrongerna och i förbindelsegångarna lär man sig att hitta till rätt spår.

Stockholm Odenplan

Månen och Venus 190102

Sommaren 2017 invigdes två nya pendeltågsstationer i centrala Stockholm. Perrongerna ligger under tunnelbanespåren och man kan smidigt byta mellan de olika perrongerna, speciellt vid station Stockholm Odenplan. Här finns det endast en stor hall och på ena sidan går tågen norrut och på den andra söderut. Rulltrappor förbinder perrongen med Gröna linjens station Odenplan.

Konstnärerna fick på ett tidigt stadium veta var deras konst skulle placeras och de har anpassat utformningen därefter. Att se alla sex konstnärers verk kräver en promenad på närmare en kilometer.

Stockholm Södra

Månen och Venus 190102

Den första järnvägsstationen i Stockholm låg där Söderhallarna vid Medborgarplatsen ligger idag. År 1860 invigdes Stockholms södra station på platsen som då hette Södra Bantorget. Den användes av både godståg och för persontrafik.

Ett enda hus från 1859, en tjänstebostad för anställda, finns kvar från den gamla bangården. Det är ”Tegelhuset” nedanför det 24 våningar höga Söder torn.

Idag går både fjärr- och pendeltågen i tunnlar under området. Endast pendeltågen stannar vid station Stockholm Södra.