Hallsbergs station

Hallsbergs station

Hallsbergs station anlades redan från början som en järnvägsknut som band samman Västra stambanan och Statsbanan Hallsberg – Örebro. Västra stambanan hade påbörjats 1856. År […]

Kumla station

Kumla station

Kumla blev en järnvägsort 1862 när Örebro fick järnvägsförbindelse till stambanan i Hallsberg. Staten byggde och förvaltade Statsbanan Hallsberg – Örebro. Kumla utvecklades till en […]

Linköpings resecentrum

Linköpings resecentrum

Linköpings Centralstation byggdes 1871-1872 efter ritningar av Adolf W Edelsvärd och troligen Axel Kumlien. Stationen låg vid Östra stambanan som band samman Nässjö och Stockholm […]

Oskarshamn station

Oskarshamn station

Oskarshamns resecentrum har flyttats ner från centrum till stationen. Landshövdingen invigde ett nytt resecentrum 2017. På bilden renoveras stationen sommaren 2017 inför invigningen några månader […]

Strängnäs resecentrum

Strängnäs station

Invigningen och utbyggnaden av Svealandsbanan utgör kanske en nystart för den gamla stiftstaden. Strängnäs hade hamnat lite utanför de stora förändringarna som 1800-talets järnvägsrevolution medförde. […]

Sölvesborgs station

Sölvesborgs station

Järnvägsepoken i Sölvesborg inleddes 1874 med den smalspåriga Sölvesborg-Kristianstads Järnväg (SCJ). Samma smalspårsbredd (1067mm) användes senare för sträckan till Karlshamn. Sölvesborg fick förbindelse österut med […]

Växjö resecentrum

Växjö resecentrum 2018

Växjö resecentrum och delar av den gamla bangården har under 2010-talet genomgått stora ombyggnader. Själva resecentrumet är under 2019-2020 fortfarande en byggarbetsplats, där ett kombinerat […]

Örebro resecentrum

Örebro resecentrum, byst av Eugene von Rosen

Örebro Centralstation, tidigare Örebro Norra,  numera resecentrum, är en viktig plats från den svenska järnvägstrafikens tidiga barndom. Sverige låg efter andra delar av Europa när […]