Platsens portalsida: Kristianstad

Stationsbyggnaden byggdes 1865 efter ritningar av järnvägsarkitekten Claes Adelsköld. Den första järnvägen Kristianstad-Hässleholms Järnväg (CHJ) drogs till stambanan i Hässleholm och öppnades samma år som stationen. Denna linje skulle följas av ytterligare sex linjer, som spred sig från Kristianstad i ett stjärnmönster. Samtliga dessa linjer förutom linjen till Sölvesborg (SCJ,1874 från 1906 BKB) var av normalspår. (Blekingebanan byggdes om till normalspår 1954).

På grund av ökande trafik byggdes järnvägsstationen ut 1917 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten i Kristianstad P.L. Håkansson.

Trafiken kring Kristianstad kännetecknades av konkurrens mellan två järnvägsbolag som växte med tiden. Till en början var det bara CHJ och SCJ som trafikerade Kristianstads järnvägsstation. Östra Skånes Järnvägsaktiebolag (ÖSJ) konstituerades i Kristianstad 1898. Följande bolag gick med 1898-99 (respektive trafikstart inom parantes):

  • Gärds Härads Järnväg (GJ) med bandelarna Karpalund – Degeberga (1881) och Åhus – Everöd (1883)
  • Hästveda – Karpalunds Järnväg (HKJ) (1886) .
  • Hörby – Tollarps Järnväg (HTJ) (1886) (från 1897 Frosta Härads Järnvägsaktiebolag, FHJ).
  • Eslöv – Hörby Järnväg (EHJ) (1897)

ÖSJ byggde även en del nya linjer:
Degerberga-Brösarp (1900)
Everöd – Långebro, Kristianstad (Söder om Helge å) (1901)
Skepparlöv – Långebro (1902)

1915 köptes Höör-Hörbys Järnväg (HHyJ) (1882)

Långebro byggdes samman med Kristianstads station 1919 när järnvägsbron äver Helge å stod klar.

Även CHJ växte genom uppköp. År 1906 köpte CHJ Kristianstad-Åhus Järnväg (CÅJ) (1886). Samma år köptes även Kristianstad-Immelns Järnväg, ofta förkortat (KIJ) (1885). Linjen hade förlängts till Glimåkra 1886. Linjen förlängdes i CHJ:s regi till Älmhult 1909.

Slutligen köpte CHJ 1936 upp aktiemajoriteten hos ärkerivalen ÖSJ. Därefter bortrationaliserades linjerna Tollarp – Everöd – Åhus och Skepparslöv – Karpalund.

Det nya järnvägsimperiet blev inte särskilt långvarigt då det förstatligades 1944.

Stationen i Kristianstad fick namnet centralstation först efter andra världskriget efter att den fram till förstatligandet hade hetat Kristianstads järnvägsstation.

Under efterkrigstiden blev det alltmer olönsamt att driva trafik på de mindre linjerna. Numera går persontrafik endast på banorna mot Hässleholm och Bromölla.

År 2010 gjorde regionmuseet i Kristianstad en omfattande undersökning av järnvägsstationen och dess historia. Undersökningen finns tillgänglig på länk längre ner på sidan.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!