Läggesta station vid Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ) mellan Eskilstuna och Södertälje invigdes 1895. Från Läggesta utgick även NrSlJ:s bibana till Mariefred. Bolaget såldes till staten 1931 och inkorporerades i SJ.

Ordinarie trafik mellan Läggesta och Mariefred upphörde 1969. Bibanan revs inte upp, utan överlämnades till föreningen Östra Sörmlands Järnväg (ÖSlJ). Föreningen byggde om banan till en 600 mm museijärnväg. Det nya smalspåret drogs dock inte hela vägen fram till Läggesta station.

Den ordinarie trafiken på Läggesta station upphörde 1994 när järnvägsförbindelsen mellan Eskilstuna och Södertälje uppgraderades till en ny sträckning: Svealandsbanan. Denna järnväg fick 1997 en ny station i Läggesta som placerades högre samt en bit ifrån den ursprungliga stationen.

Den gamla stationen fick dock nytt liv som Läggesta nedre station när Östra Södermanlands Järnväg fick tillgång till den nerlagda banan mellan Läggesta och Taxinge-Näsby. Till en början drevs mormalspårig museitrafik, men föreningen var inriktad på smalspårig trafik med bredden 600 mm. Följaktligen byggdes normalspåren om till smalspår.

Den nya smalspåriga banan mellan Mariefred och Taxinge-Näsby via Läggesta nedre invigdes 2011.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!

Hoppa till verktygsfältet