Under den skånska resan gjorde besöket på Lärkesholm och mötet med baron Berndt Wilhelm von Liewen (1685-1771) stort intryck på Linné. Liewen var bland annat en mycket kreativ uppfinnare och Linné beskrev en del av Liewens idéer.

Kulturlandskapet kring sjön anses av länsstyrelsen ha högt kulturhistoriskt värde.

Filmens text: Lärkesholm, översten vid Kronebergs regemente, herr baron Liewen tillhörig, låg 2 kvart ifrån Bälinge bredevid vägen.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!