Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Liljeholmen

Det gamla industri- och bostadsområdet Årstadal befinner sig i slutfasen av en omvandling av byggföretaget JM till bostadsområdet Liljeholmskajen.

De flesta byggnaderna är färdigbyggda, men ett par fastigheter som Kajplats 6 befinner sig i mars 2019 under uppbyggnad.

Utöver bostäder och restauranger har bland annat Svenska kyrkan etablerat sig på kajen. På andra sidan Sjöviksvägen öppnar Stockholms stadsarkivs nya bebyggelsearkiv.

Det var framför allt höjden och den varierade arkitekturen som Resepraktikans reporter slogs av vid sitt besök i området.

Ett upprop för bevarandet av hela Årstaskogen fanns uppsatt på ett plank längs kajen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Sök på Respraktikan:

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!