Linköpings stifts- och landsbibliotek

Linköpings stifts- och landsbibliotek | Av LA2 [CC SA 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/)], från Wikimedia Commons

Efter den anlagda branden 1996 invigdes år 2000 nya lokaler för Stadsbiblioteket. Det nya biblioteket ritades av Nyréns arkitektkontor.

I byggnaden finns ett stadsarkiv, länsbibliotek kommunalt informationskontor. Tidigare låg även turistbyrån här.

Stiftsbibliotekets samlingar har byggts upp sedan 1600-talet.

Portalsida: Linköping

Berätta gärna något mer om platsen!