Linnés Hammarby

Platsens portalsida: Uppsala kommun

Carl von Linné  köpte gården Hammarby år 1758. Gården som ligger ca 10 km SO om Uppsala blev familjens sommarhem. Här ute kunde Linné experimentera och odla i större skala. I kålgården odlas fortfarande grönsaker från hans tid och markerna brukas än i dag som på Linnés tid.

Hit vandrade Linné med sina studenter, medan de samlade och studerade inte bara växter utan  allt levande. Det var muntra promenader, man sjöng och musicerade,  åt frukost i det gröna och det stora antalet studenter som ville följa med gjorde övriga professorer avundsjuka. Idag har man återupptagit hans olika vandringar under namnet Linnéstigar.

Nära huvudbyggnaden ligger den kvadratiska paviljongen från 1769 som Linné använde som föreläsningssal. Där inne finns hans stol och studenternas bänkar kvar. I paviljongen förvarades också de unika samlingarna av 19 000 pressade växter, insekter, snäckor, böcker, 3 000 brev och handskrivna manus. Samlingarna såldes senare av familjen till England och finns i Linnean Societys museum i London.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!