Platsens portalsida: Lund

Södra Stambanan kom till Lund 1856, men stationsbyggnaden blev klar först 1858. Husets arkitekt är okänd. Större ombyggnader av stationen gjordes 1872-1875 efter ritningar av Adolf Wilhelm Edelsvärd, och 1923-1926 av Folke Zettervall.

Lund blev en järnvägsknut när Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ) öppnade 1875. Nästa linje som öppnade var Lund-Kävlinge Järnväg (LKJ) 1886. LTJ tog över LKJ 1903 och gick samman med Landskrona-Kävlinge Järnväg (LaKJ) 1919 till Landskrona-Lund-Trelleborg Järnväg. Detta bolaget förstatligades 1940 och persontrafiken lades på Trelleborgsbanan 1960. Endast en mindre del av Trelleborgsbanan har inte rivits upp, se Järnvägsbro Ringvägen, Lund.

Det fanns fler järnvägslinjer från Lund, men dessa utgick inte från Lunds Centralstation. Läs mer om dessa linjer på posten om Lunds Västra och Lund Södra.

Under senare år har det gjorts stora ombyggnader av och omkring stationen. Bland annat har ett torg – Västra stationstorget – med stationsbyggnad byggts väster om spåren. Det intressanta vandrarhemmet Tåget, som bestod av järnvägsvagnar, fick lämna området på grund av ökad fastighetsproduktion (Kristallen, Lunds Tingsrätt). Vagnarna rullade vidare till Norrköping.

Nästa stora projekt är en ny huvudbyggnad som ska ligga vid Clemenstorget. Byggstart 2021.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!