Platsens portalsida: Malmö

I filmen granskas hus som Linné kan ha sett under sitt Malmöbesök.

Följande byggnader finns med i filmen: Flensburgska gården (Södergatan /Skomakaregatan), Lauritz Hattemagers hus (Adelgatan), Jörgen Kocks hus (Stortorget/Västergatan 2), Rosenvingeska huset (Västergatan 5), Diedenska huset (Östergatan 6) och Thottska huset (Östergatan 8).

Linné var intresserad av byggnadsteknik. Martin Egnér har skrivit en uppsats om detta intresse: ”Linné, även vår förste byggforskare”. (Uppsatsen finns inte tillgänglig på nätet längre)

Filmens text: Murarna i gamla husen uti Malmö voro icke uppmurade med tegelsten utan med en naturlig sten, vilken varit huggen som en tegelsten. Denna stenen var en vit, grov och något sandig kritsten.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!