Platsens portalsida: Mariefred

Mariefreds station öppnade för trafik 1895. Stationen var ändpunkt på sidobanan från Läggesta som ingick i det normalspåriga Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ).

Huvudsträckning gick mellan Eskilstuna och Södertälje. Järnvägen hade ytterligare några sidobanor som mellan Åkers Styckebruk och Strängnäs.

Företaget hade problem med sin lönsamhet, vilket ledde till att det såldes till staten 1931. SJ hade större finansiella muskler, men det räddade inte på längre sikt bibanan till Mariefred. Trafiken lades definitivt ner 1969.

Denna nedläggning var speciell då det redan 1965 hade tagits ett riksdagsbeslut om att överlämna banan till en veterantågsförening med namnet Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ).

Föreningen tog på sig ansvaret att särskilt vårda minnet och rullande matrial från smalspårjärnvägar med spårvidden 600 mm. Detta medförde att sträckan Läggesta-Mariefred byggdes om från normalspår till smalspår.

I samband med bygget av den nya Svealandsbanan på 1990-talet blev stora delar av gamla järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna övergiven. ÖSlJ fick möjlighet att disponera sträckan Läggesta-Taxinge Näsby.

Till en början drevs den nya banan med normalspåriga lok och vagnar, men då föreningen är inriktad på 600 mm togs ett beslut om att bygga om Läggesta-Taxinge till smalspår. ÖSlJ kunde därefter trafikera den 11,6 km långa sträckan Mariefred – Taxinge med sina smalspåriga tåg.

Svealandsbanan mellan Södertälje och Eskilstuna har till stora delar en helt ny sträckning, men den går via Läggesta. ÖSlJ har fått överta gamla stationen i Läggesta en liten bit från den nyanlagda stationen. Det går därmed att byta mellan tåg mellan Sveabanan och museibanan.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!