Platsens portalsida: Nässjö kommun

Nässjö gamla kyrka ersatte år 1791 en äldre kyrka från 1100-talet, som hade legat på samma plats. Södra stambanan kom dock att flytta socknens centrum några kilometer söderut. Där anlades Nässjö stationssamhälle, som med tiden kom att bli en egen stad.

Det byggdes en ny kyrka i stationssamhället. Nässjö nya kyrka stod klar 1909 och den drygt hundraåriga kyrkan hamnade under ett par decennier i ett slags malpåse. Numera används kyrkan till bland annat dop och bröllop. Under sommaren flyttas några av nya kyrkans gudstjänster till gamla kyrkan.

Tidigare låg sedan 1942 den ditflyttade så kallade Klockargården vid kyrkan. Här fanns ett skolmuseum. Pastoratet gav dock bort byggnaden på Blocket och huset lär ha flyttats till Ösjöfors. Skolmuseet återgick till Bälaryd.

På andra sidan vägen finns ett minnesmonument över Nässjös första skola. Av skolan finns endast grunden kvar, men det av Nässjöpojkarna resta monumentet (1942) berättar historien för besökaren om skolan och dess välgörare. På monumentet finns två porträtt av initiativtagaren Anders Sjölin (17??-1842) och den mångårigt verksamme skolläraren Carl Daniel Peterson (1825-1925).

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!