Platsens portalsida: Nässjö

Innan järnvägen kom till Nässjö bestod nuvarande stadskärnan vid stationen av tre gårdar. En liten bit ifrån dessa låg herrgården Ingsberg. Gårdens historia kan spåras tillbaka till 1502. Gården blev herrgård genom säteribildning 1660.

Den för Nässjö sockens tidiga 1800-talsutveckling  viktige Anders Sjölin köpte gården 1802 och lät bygga manbyggnaden 1805. Sjölin, som var bland annat vice häradshövding och postinspektör, satte igång storskaliga sjösänknings- och dikningprojekt, samt utökade gårdens produktiva areal med nyodling och röjning av mossmarker.

Runt manbyggnaden anlades en fyra tunnland stor trädgård med frukt- och bärodlingar. Vid nuvarande Queckfeldtsgatan, dåtidens landsväg, planterades en infartsallé.

En annan för Nässjöbygden välkänd person, Sven Magnus Svensson, köpte i mitten av 1870-talet Ingsberg till sin mor Margareta Andersdotter. Sven Magnus hade gjort sig en stor förmögenhet på plantager och boskapsskötsel i Texas. Han lät bygga om det klassicistiska huset i tidens schweiziska villastil. Svensson själv flyttade inte tillbaka till Sverige.

En stor förändring skedde efter Margareta Andersdotters bortgång  1894. Fastigheten styckades upp i fem mindre fastigheter. Under 1910- och 20-talet styckades fastigheterna upp ytterligare för att omvandlades till bostadstomter åt det växande Nässjö.

1929 köpte Sällskapet för kristerlig kärleksverksamhet manbyggnaden med  omgivande trädgård och park. Huset byggdes om 1930 till en vårdinstitution efter ritningar av länsarkitekten Malte Erichs, vilket kom att påverka huset både interiört och exteriört.

Nässjö kommun köpte fastigheten 1975 och byggde om huset till lågstadieskola. Herrgården renoverades 1979. Skolverksamheten fortsatte, några år i privat regi, till början av 2010-talet då huset såldes till privata intressen.
Litteratur: Margareta Olsson: Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 (2010) PDF

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!