På vägen ut till Anneforsdammen inne i själva tätorten Nässjö finns en milsten på vänster sida vid  Erkabovägen. Milstenens historia är intressant såtillvida att den under många år stod i hembygdsparken efter att ha räddats dit vid något vägbygge.

Ett antal vägbyggen senare står milstenen åter vid sin gamla plats.

Milstenen är från 1779 då Gustav III var kung och F. V. Hamilton landshövding.

Platsens portalsida: Nässjö

Bildgalleri

Externa länkar

Lämna en komentar

Berätta gärna något mer om platsen!

Hoppa till verktygsfältet