Platsens portalsida: Norrköping

Det var länge sedan det kom några tåg till Östra station. Byggnaden är från 1910 efter ritningar av Werner Northun.

Norrköping östra blev knutpunkten för de smalspåriga linjerna (891 mm) i Norrköping. Först invigdes sträckan Norrköping-Söderköping 1893 på Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg (NSVJ). Järnvägen kallades för Vikbolandsbanan och fick beteckningen VB.

År 1906 invigdes en ny linje mellan Kimstad och Norrköping. Linjen drevs av Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ). Sträckningen gick söder om staden via bland annat Kneippenbaden, sedemera Västra station. Nu fanns smalspårig förbindelse mellan Norrköping och Örebro via Finspång.

När den nya stationen stod klar 1910 revs den äldre station som legat parallellt med Östra promenaden.

1930 gick de smalspåriga järnvägarna i Östergötland samman till Trafikförvaltningen Östergötlands Smalspåriga Järnvägar (TÖJ). Företaget förstatligades 1950 och därefter påbörjades avveckling av järnvägarna. Sträckan Norrköping – Kimstad lades ner 1962 och Norrköping – Valdemarsvik lades ner 1966.

Efter nedläggningen har det verkat olika statliga myndigheter i huset.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!