Platsens portalsida: Nybro

Nybro anlöts till det svenska järnvägsnätet 1874 med Kalmar järnväg (KJ) mellan Kalmar och Emmaboda. Byggandet av Nybro-Sävsjöströms Järnväg (NSJ) påbörjades redan 1874 och stod färdig 1876.

Efter en konkurs 1909 inlemmades NSJ i KJ som med tiden kom att döpas om till Kalmar Järnvägar.

Nybro fick ökad betydelse som järnvägsknut när järnvägen i Sävsjöström förlängdes till Nässjö. Trafiken på Sävsjöström-Nässjö Järnväg (SäNJ) inleddes 1914. Linjen trafikerades av KJ.

KJ förstatligades 1938 och inlemmades i SJ 1940. Med elektrifieringen av sträckan Kalmar-Alvesta 1955 förlorade linjen Nybro – Nässjö sin betydelse och banan monterades gradvis ner. Persontrafiken mellan Nybro och Åseda upphörde 1985 och banan mellan dessa orter revs upp 1989.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!