På platsen för nuvarande Ockelbokyrka byggdes ursprungligen en medeltidskyrka. Byggnaden förlängdes på 1740-talet, men kyrkan förblev för liten för den växande församlingen.

Medeltidskyrkan revs och ersattes med en ny kyrka 1791-1793 med ritningar av arkitekten och landshövdingen i Gävleborgs län Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt.

Ockelbo kyrka fick nuvarande utseende efter att den återuppbyggts efter en förödande brand i december 1904. Kyrkan återuppfördes efter ritningar av Gustaf Améen och återinvigdes 1908 av ärkebiskop J A Ekman.

De mindre tornen tillkom vid återuppbyggnaden. Framför kyrkan finns en kopia av Ockelbostenen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!