Ockelbo station växte fram som en järnvägsknut med banor i fem riktningar. Norra stambanan invigdes i Ockelbo 1876. Ockelbo fick normalspårig förbindelse till Gävle 1884 med Gävle – Ockelbo Järnväg (GOJ).

Ockelbo och Wijs bruk förbands med en smalspårig järnväg (891 mm) mellan hamnen i Norrsundet och Linghed. Denna järnväg byggdes ut i ett flertal etapper mellan åren 1876 och 1897. De olika järnvägssträckorna samlades 1899 under namnet Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg (DONJ).

GOJ förstatligades 1938 medan DONJ förblev privat till dess gradvisa nedläggning. Persontrafiken mellan Jädraås och Norrsundet via Ockelbo upphörde 1948.

Av DONJ har det mesta av spåren rivits upp, men det bedrivs trafik på en 6 kilometer lång sträcka av museijärnvägen Jädraås -Tallås Järnväg. Sträckan mellan Oskustbanan och hamnen i Norrsundet breddades 1971 till normalspår.

Ockelbo är fortfarande en förbindelsestation längs Norra Stambanan, som numera går via Gävle längs gamla GOJ. På sträckan mot Storvik drivs endast godstrafik.

Det nuvarande stationshusets historia är värd att nämna då det är en kopia som byggdes upp när DONJ:s gamla stationsbyggnad brann 1976. Även SJ:s station i Ockelbo har brunnit upp.

Bildgalleri

Tågmöte i Ockelbo 2019. Filmen togs av Resepraktikans reporter.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!