Antal platser på Resepraktikan: 1247

Norrköping panorama

På bilden visas ett panorama från Industrilandskapet i Norrköping. En reporter kommer gående längs vattenfallet. Foto av Henrik Somogyvari (cc-by-sa).

Resepraktikan är en ”reseguide”, där platser i Sveriges kommuner presenteras med korta informationstexter, illustrerande fotografier och kartor. Vissa platser kan vara nära kopplade till upplevelser och turism, medan andra är knutna till specifika företeelser i olika kommuner.

Resepraktikan är uppbyggd som ett mellanting mellan en blogg och en wiki. Detta innebär att även efter att en ny plats publicerats kan den redigeras beroende på att uppgifter blivit inaktuella eller tillkommit. De olika platserna redigeras därmed kontinuerligt som på till exempel Wikipedia.

Resepraktikan är under ständig utveckling. I platsarkivet finns samtliga platser upplagda i tidsordning. Följ utvecklingen som den beskrivs på Resepraktikans blogg eller på Twitter.

Resepraktikan drivs för närvarande huvudsakligen av Kristian Nilsson, som är verksam i Göingebygden, norra Skåne. I redaktionskommittén finns även Tiiu Valmet, med Stockholm och Mälardalen som specialitet.

Kontakt Resepraktikan: info[at]resepraktikan.se

Copyright

Allt originalmaterial (text, bilder mm) på Resepraktikan.se är Creative Commons BY-SA. För andra bidragsgivare på Resepraktikan gäller respektive copyright och licenser.

Bild med månen och Venus

På de platser som saknar en egen bild visas himlen den 2 januari 2019. Månen och Venus var lätta att se i den klara morgonen. Venus är en bit till höger om månen (halvvägs till den högra kanten) och en smula högre upp på himlen.

Månen och Venus 190102
Månen och Venus i gryningen den 2 januari 2019